2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Petra05
Asistent učiteľa

Dobrý deň, mám ukončenú vysokú školu nie pedagogického charakteru. Pre vykonávanie asistenta učiteľa pri integrovaných deťoch ale potrebujem nejaké vzdelanie navyše. Je zákon ktorý to vyžaduje. Prosím Vás aká škola mi je potrebná pre toto povolanie? Akým smerom sa mám uberať? Ďakujem

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Kvalifikačné predpoklady na činnosť asistenta učiteľa sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v prílohe č. 1 Časť XVII. Najvyššie vzdelanie je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné vzdelanie, a to buď pedagogické alebo v prípade neučiteľského je potrebné doplniť si pedagogickú spôsobilosť.