7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Lenka Kočišová
Mgr.
Lenka Kočišová
Príplatok za riadenie

Sme ZŠ s MŠ - právny subjekt, v MŠ je vedúci zamestnanec - zast. ZŠ s MŠ pre materskú školu. Vie mi niekto poradiť v akom stupni riadenia je tento vedúci zamestnanec. Za skorú radu ďakujem

Maria Pavlikova
Príplatok za riadenie

Zástupca riaditeľa základnej školy s materskou školou
pre materskú školu je zaradený v stupni riadenia II.b podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z. z.

Lenka Kočišová
Príplatok za riadenie

Ďakujem za odpoveď, veľmi mi pomohla, pretože mňa pani riaditeľka zariadila do štvrtého stupňa rozdávala som jej že som zle zaradená no nepočúva má.

Lenka Kočišová
Príplatok za riadenie

Za riadiacu činnosť mám príplatok 34 € v hrubom, ako sa mám domôcť svojho práva. V štvrtom stupni podľa p.riadielky som zaradená preto lebo moja náplň práce nie je až tak náročná. Ja mám na starosti choď MŠ, papiere pre MŠ.O financie MŠ sa stará ona, technické zabezpečenie má na starosti ona,prijma detí do MŠ.

Maria Pavlikova
Príplatok z riadenie

Kompetencie, ktoré uvádzate, že vykonáva riaditeľka školy, patria výlučne do jej kompetencie. Tie nemôže delegovať na nikoho. Keďže sa staráte o chod materskej školy - práve to je uvedené v bode IIb. riadenia, že zastupujete (vykonávate činnosť) v rámci zvereného úseku činnosti, ktorým je materská škola. Je to jednoznačne, príplatok máte určený veľmi nízko, t. j. nesprávne. Môžete sa obrátiť na kontrolóra obce.

Lenka Kočišová
Príplatok za riadenie

Ďakujem veľmi pekne, budem takto postupovať.