3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nika20
PhD. ako náhrada atestácie

Dobrý deň,

Chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie uvedeného paragrafu, ktorý je súčasťou nového školského zákona.

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vyžadované pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou, ak:
získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v ďalšom študijnom odbore, ktorý súvisí s .........

Nerozumiem konkrétne tomuto úseku: v ďalšom študijnom odbore. Znamená to, že ak mám PhD. len v jednom odbore tak mi bude uznaná len 1. atestácia a 2. nie? Je skutočne potrebné PhD. v dvoch odboroch? V archíve fóra školského portálu som našla príspevok, kde je tento paragraf vysvetľovaný týmto spôsobom:

" Podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec, ak získal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore, ktorý súvisí s obsahom aprobačných predmetov, ak ide o učiteľa. V ods. 2 písm. b) je zasa uvedené, že až po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou sa pri vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa zaradí do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou."

Ako to teda je? Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
PhD. ako náhrada atestácie

Podľa zákona č. 138/2019 Z. z. postup do vyššieho kariérového stupňa j možný po piatich rokoch predchádzajúceho zaradenia. Ak učiteľ absolvuje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, tak do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou sa zaradí až po piatich rokov pedagogickej praxe. Za toto absolvované vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa po ďalších piatich rokoch nepostúpi do vyššieho kariérového stupňa ako to bolo doteraz. Preto je v § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. uvedené v ďalšom odbore, teda iné vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.. Do kariérového stupňa učiteľ s druhou atestáciou postúpi po piatich rokoch od predchádzajúceho zaradenia aj keď vykoná druhú atestáciu. (§ 30 ods. 2 písm. a) uvedeného zákona. Moja predchádzajúca odpoveď, ktorú citujete je správna, len treba čítať každé slovko.

Nika20
PhD.

Pani Mária Pavlíková, ďakujem za objasnenie. Ale z citovanej odpovede nebolo zrejmé ako je to s druhou atestáciou. Nenapísali ste tam, že pozor ale musíte mať PhD. už v inom odbore. Teda sme si to vysvetlili tak, že po uplynutí 5 rokoch od uznania 1. atestácie budeme na základe PhD. zaradený do kategórie učiteľ s druhou atestáciou. Je to celé trošku zvláštne, že zákon vyžaduje PhD. v inom odbore. Pochybujem žeby si niekto išiel urobiť PhD. z druhého aprobačného predmetu. To si radšej napíše tú druhú atestačnú prácu. Je to jednoduchšie ...... A čo učitelia s jedným aprobačným predmetom, napríklad anglický jazyk. Z čoho si majú urobiť PhD.? :)