2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
cernuskova
zaradanie pedagogického zamestnanca

Dobrý deň,
zamestnankyňa nastúpila do MŠ ako externá študentka 3. ročníka na VŠ predškolská a elementárna pedagogika. Má ukončenú strednú odbornú školu - konzervatórium. Zaradím ju ako nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca až do doby ukončenia vysokoškolského vzdelania. A až potom ju zaradím ako začínajúceho ped. zamestnanca?

Maria Pavlikova
Zaradenie pedagogického zamestnanca

Mám Vašej otázke rozumieť tak, že ste do pracovného pomeru prijali absolventku konzervatória ako učiteľku materskej školy ? Ak je to tak, zaradíte ju do adaptačného vzdelávanie po nástupe do zamestnania.