14 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
wolferin6
prehodnotenie kreditového príplatku

Dobrý deň,

poprosím vás o radu. Zamestnanec bol v roku 2015 prijatý do pracovného pomeru na pozíciu majster odbornej výchovy. V roku 2017 si podal žiadosť o vyplácanie kreditového príplatku vo výške 6%, nakoľko nazbieral 40 kreditov za absolvovanie vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania. Kreditový príplatok mu bol priznaný.
Od 1.9.2018 bol zamestnanec preradený na pozíciu učiteľ odborných predmetov. Kreditový príplatok mu bol aj naďalej vyplácaný. Počas roka získal ďalších 30 kreditov a podal si žiadosť o preplácanie ďalších 6% za absolvované vzdelávania. Kreditový príplatok mu bol priznaný.

Moja otázka znie: Ak bol zamestnanec preradený z pozície majstra OV na učiteľa odborných predmetov, stratil zmenou pozície nárok na vyplácanie 40 kreditov?
Môžme vyplatený kreditový príplatok od neho spätne žiadať za tie mesiace, kým nenazbieral ďalších 30 kreditov už na pozícii učiteľa?
Ak zamestnanec získal spolu 70 kreditov najprv ako majster, neskôr ako učiteľ, má nárok na vyplácanie 12% kreditového príplatku?

ďakujem za odpoveď

wolferin6
doplnenie informácii

ešte pre istotu doplním informácie:

ako majster odbornej výchovy získal 40 kreditov - na osvedčeniach je celkovo pri 40 kreditoch napísané že sú určené pre majstrov OV, z toho len 29 kreditov je určených aj pre učiteľov pre stredné vzdelávanie

ako učiteľ získal ďalších 30 kreditov, vzdelávania boli určené tak pre majstrov, ako aj učiteľov

ďakujem za radu

Maria Pavlikova
Kreditový príplatok

Ak ste chceli prehodnotiť priznanie kreditového príplatku, mali ste ak urobiť pri zmene zaradenia pedagogického zamestnanca v predchádzajúcom období. Od 1. 9. 2019 sa podľa usmernenia MŠVVaŠ SR kreditový príplatok neprehodnocuje a vypláca sa aj naďalej pri zmene kategórie učiteľ - MOV, prípadne opačne. Žiadať vrátenie priznaného kreditového príplatku by bolo neetické. Pedagogický zamestnanec neurobil žiadnu chybu. MŠVVaŠ SR ani v minulosti neodporúčalo prehodnocovať uznané kredity.

wolferin6
Kreditový príplatok

Ďakujem za odpoveď pani Pavlíková,

postup od 1.9.2019 mi je už jasný. Mám však otázku k obdobiu pred týmto dátumom.

Chcela by som sa opýtať na vašu poslednú vetu : "MŠVVaŠ SR ani v minulosti neodporúčalo prehodnocovať uznané kredity." Existuje nejaké usmernenie, ktoré neodporúča prehodnocovať uznané kredity? Viete ma odkázať na nejaký relevantný dokument (metodické usmernenie, zákon a iné)?

ďakujem

Zuzana Nemcova
PhD nahrádza 2 atestáciu?

Dobrý deň, veľmi pekne by som prosila o objasnenie niektorých možno nejasností? Vyštudovala som katolícku teológiu, mám ukončené VŠ štúdium III. stupňa PhD v odbore Katolícka teológia čiže ThDr a PhD. Pred dokočením VŠ štúdia III. stupňa som učila 3 roky katolícke náboženstvo na základných školách a gymnáziu. Po získaní ThDr, PhD som učila na univerzite 16 rokov na katedre religionistiky a teológie, a univerzite tretieho veku. A jeden rok v MŠ. Čiže v školstve pracujem cirka 20 rokov. Momentálne dokončujem predškolskú pedagogiku a doplňujúce pedagogické štúdium.
Keby som chcela byť zamestnaná na gymnáziu kde by som vykonávala činnosť učiteľa katolíckeho náboženstva, a teda získané vysokoškolské vzdelanie III. stupňa PhD v študijnom odbor Katolícka teológia, ktoré súvisí s učením katolíckeho náboženstva (príbuzný odbor) na gymnáziu, prosím o vysvetlenie:

- do akého karierového stupňa by som mala byť zaradená?
- koľko praxe by sa mi malo uznať, keby som nastúpila do zamestnania na strednú školu alebo gymnázium? (Ked som nastúpila do MŠ k 1. 9. 2018 tak mi bolo uznané 19 rokov pedagogickej praxe. Mám nárok na tento počet rokov pedagogickej praxe aj keby som nastúpila do zamestnania na strednú školu teraz napr. k 1.9. 2019?
- PhD by mi nahradilo 2. atestáciu?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, za ktorú budem vďačná

Anna Kalafutová
Škd

Dobrý deň, môžem sa opýtať? Mám vyštudovaný 1.stupeň pre Zš,môžem s touto aprobaciou učiť v škd? Mám 16 ročnú prax - priama pedagogická činnosť s detmi, 2 atestaciu a 72 kreditou. Do akej platobnej kategórie budem v škd patriť a čo všetko mi môžu uznať.ďakujem

Maria Pavlikova
PhD. nahrádza druhú atestáciu ?

Ak v tomto období nastúpite na pozíciu učiteľa, na zaradenie do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou po zohľadnení vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa potrebujete podľa § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 päť rokov pedagogickej praxe, resp. päť rokov zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ. Prax na vysokej škole a univerzite tretieho veku nie je pedagogickou praxou pre tento účel. Nie je mi jasná ani Vaša pedagogická prax do 31. 8. 2019, prípadne, či ste boli v pracovnom pomere v tomto období v školstve. PhD. Vám podľa zákona č. 138/2019 Z. z. druhú atestáciu nenahradí. Čo sa týka započítania praxe, je to v kompetencii zamestnávateľa. Ak Vám započíta celú prax pre zvýšenie platovej tarify, je to na jeho zodpovednosti, ale v žiadnom prípade celá Vaša prax sa nemôže uznať ako prax pedagogická. Nový zamestnávateľ nie je započítaním praxe u predchádzajúceho zamestnávateľa viazaný. Momentálne dokončujete doplnkové pedagogické štúdium ? Teda pracovali ste v školstve bez DPŠ 20 rokov ?

Maria Pavlikova
ŠKD

Poskytli ste veľmi málo potrebných informácii. Nepíšete, či v školstve pracujete kontinuálne, aké atestácie a pre akú kategóriu máte vykonané, či ste prešli plynule po nový zákon. Jedine čo Vám viem napísať, ak máte vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre prvý stupeň základnej školy, teda primárnu pedagogiku, tak ste kvalifikovaná vychovávateľka. Ani vzdelanie ste nenapísali pre mňa zrozumiteľne.

Kmit Robert
Priznanie kreditového príplatku

Dobrý deň, v roku 2013 som získal 60 kreditov ( čiže sú ešte v platnosti ), ktoré mi boli ako pedagogickému pracovníkovi preplácané do roku 2017. V tomto roku som nastúpil na materskú resp.rodičovskú dovolenku. V roku 2018 som nastúpil do práce, no na inú pracovnú pozíciu, ako školský špeciálny pedagóg, no už ako odborný zamestnanec, takže mi nebolo uznaných všetkých 60 kreditov, ale len 30 a to tých , ktoré sa vzťahovali aj na odborného zamestnanca. V tomto roku (2019) som zasa zmenil zamestnanie, čiže som znova pedagogický zamestnanec, no bolo mi uznaných len tých 30 kreditov z predošlého zamestnania a neuznali mi kredity, ktoré mi už predsa boli vyplácané v prvom zamestnaní - s odôvodnením, že mi môžu byť preplácané len tie kredity, čo mi boli uznané v predchádzajúcom zamestnaní, no to som pracoval, ako som sa už vyššie zmienil na inej pracovnej pozícií - ako odborný zamestnanec. Chcem sa teda opýtať, postupovalo vedenie v súlade so zákonom? Ďakujem pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

V ktorej kategórii pedagogického zamestnanca pracujete od 1. 9. 2019 a v ktorej kategórii ste boli zaradený do 31. 8.2019 ? Napíšte to veľmi konkrétne, pretože § 19 zákona č 138/2019 Z. z. uvádza 9 kategórii pedagogického zamestnanca. Koľko kreditov ste získali pre konkrétnu kategóriu ? Nevyznám sa v otázke.

Kmit Robert
Priznanie kreditového príplatku

Ďakujem za odpoveď pani Pavlíková,
takže vyštudoval som špeciálnu pedagogiku, odbor psychopédia, následne som získal 60 kreditov uznaných pre PEDAGOGICKÉHO zamestnanca a z toho je 30 kreditov platných aj pre ODBORNÉHO zamestnanca. Do roku 2018 som pracoval ako PEDAGOGICKÝ zamestnanec zamestnaný v kategórii učiteľ ( učil som na ŠZŠ), kde mi bolo preplácaných všetkých 60 kreditov. V roku 2018 som sa zamestnal na ZŠ ako školský špeciálny pedagóg, kategória špeciálny pedagóg (cez projekt Škola otvorená všetkým) a tu začali moje problémy, keďže som bol zaradený ako ODBORNÝ zamestnanec, takže mi uznali len tie kredity z mojich 60 -tich, ktoré boli platné aj pre odborného zamestnanca ( čiže 30). Po ukončení projektu som sa v roku 2019 zamestnal na inej ZŠ znova ako PEDAGOGICKÝ zamestnanec, kde učím v špeciálnej triede ( kategória učiteľ - tá istá, kde mi bolo v mojom prvom zamestnaní na ŠZŠ preplácaných všetkých 60 kreditov), no tu mi priznali už len tie kredity, ktoré mi boli preplácané v predchádzajúcom zamestnaní ako ODBORNÉMU zamestnancovi. Je to v súlade s novou legislatívou? Dúfam, že je to už napísané zrozumiteľnejšie, prípadne neviete na koho by som sa mohol obrátiť telefonicky a oddiskutovať to ?
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

wolferin6
Prehodnotenie kreditového príplatku

Dobrý deň pani Pavlíková,

v čase 11.2.2015 - 31.8.2018 bol zamestnanec zaradený v kategórii majster odbornej výchovy,
v čase 1.9.2018 - doteraz je zamestnanec zaradený v kategórii učiteľ.

V období rokov 2015-2018 na pozícii majtra OV zamestnanec získal 40 kreditov. Príplatok vo výške 6% mu bol priznaný. Podľa osvedčení z jednotlivých vzdelávaní niektoré vzdelávania sú určené aj pre učiteľov - suma kreditov za takéto osvedčenia je 29.

Od 1.9.2018 bol zamestnanec preradený na pozíciu učiteľa, pred tým priznaný kreditový príplatok mu bol aj naďalej vyplácaný. V termíne od 1.9.2018 - 30.6.2019 už na pozícii učiteľa získal ďalších 30 kreditov. Podal si žiadosť o preplácanie ďalších 6% a jeho žiadosti bolo vyhovené.

Naše otázky:
Ak bol zamestnanec preradený z kategórie majstra OV na učiteľa, stratil zmenou kategórie nárok na vyplácanie 40 kreditov vo forme 6%?

V prípade že zmenou kategórie stratil nárok na vyplácanie kreditového príplatku, môžme vyplatený kreditový príplatok od neho spätne žiadať za tie mesiace, kým nenazbieral 30 kreditov na pozícii učiteľa? Jedná sa o obdobie od 1.9.2018 - 30.6.2019.

Zamestnanec si podal žiadosť o vyplácanie kreditového príplatku 6%+6%. Ak je teraz zaradený do kategórie učiteľ, môžme mu do súčtu získaných kreditov zarátať aj tie, ktoré ešte získal v kategórii majster OV?

ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Priznanie kreditového príplatku

Napísali ste to rovnako, ale to nevadí. Ak máte získané kredity ako učiteľ, uvádzajte učiteľ, nie pedagogický zamestnanec. MŠVVaŠ SR usmerňuje v tom zmysle, že nový zamestnávateľ by mal pokračovať vo vyplácaní príplatku za profesijný rozvoj po 1. 9. 2019 tak ako bol vyplácaný do 31. 8. 2019, ale len v rovnakej kategórii. Nemyslím, si, že je to otázka na telefón a zamestnávateľ určite nebude brať do úvahy nejaký telefonický rozhovor. Ja som zástanca názoru, aby sa kreditový príplatok pri zmene kategórie prehodnocoval, ale MŠVVaŠ hovorí, že nový zamestnávateľ pokračuje vo vyplácaní príplatku bez prehodnocovania. Mali ste si od predchádzajúceho zamestnávateľa vyžiadať potvrdenie o výške vyplácania kreditového príplatku ako učiteľ. Možno by Vám to nový zamestnávateľ zohľadnil.

Kmit Robert
Priznanie kreditového príplatku

Ďakujem pekne za odpoveď.