2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
učiteľ v špeciálnej triede

Dobrý deň,

prosím o usmernenie. V základnej škole máme aj špeciálnu triedu. Učiteľka špeciálnej triedy je dlhodobo práceneschopná. Na zástup sme preradili našu učiteľku, ktorá v škole individuálne vyučuje žiakov s mentálnym postihom, so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vyučuje špecifické predmety špeciálnopedagogickej podpory. Má ukončené VS II: stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých v študijnom odbore špeciálna pedagogika. Je zaradená do 7 platovej triedy, pracovná trieda 1.
Otázka: Môžeme ju počas zastupovania v špeciálnej triede preradiť do pracovnej triedy 2 a vyplácať jej aj príplatok za triednictvo ?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľ v špecciálej triede

Ak pani učiteľka je triednou učiteľkou v špeciálnej triede, tak v súlade s § 13b ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. jej patrí príplatok za triednictvo a v súlade s § 5a ods. 2 uvedeného zákona má byť zaradená v pracovnej triede dva. Na toto zaradenie nemá vplyv, že má pracovnú zmluvu (preradenie) na zastupovanie. Činnosť vykonáva.