2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Ľuba A
LUBA A

Dobrý deň. Chcem sa opýtať, kde máme zaradiť učiteľku materskej školy, keď má toto vzdelanie:
• vysokoškolské štúdium - učiteľstvo geografie a pedagogiky, získala titul magister,
ukončené v roku 2013
• stredoškolské štúdium - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
ukončené maturitnou skúškou v roku 2017
• 1. atestácia pre materské školy - v roku 2018
Keďže od roku 2013 učí v materskej školy, naposledy v roku 2019 bola zaradená do 8. platovej triedy.
Môžeme ju tiež takto zaradiť? Od roku 2013 pracovala iba ako učiteľka materskej školy.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
LUBA A

Pani učiteľku materskej školy, ktorá je kvalifikovaná na úrovni strednej školy a vykonala prvú atestáciu, zaradíte do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou a do 6. platovej triedy. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je iné ako požadované pre túto činnosť.