6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martin
Kvalifikovanosť

Dobrý deň !

1. otázka : Je učiteľ ktorý má vyštudovaný odbor 1. - 4. z roku 2001 oprávnený kvalifikovane - ciže v platovej triede 11. vyučovať telesnú výchovu na druhom stupni ak je jeho úväzok robený jedine z predmetov na druhom stupni ZŠ. (na prvom stupni neučí nič)

2. otázka : Môže učiteľ 1. - 4. mať v úväzku viac hodín telesnej výchovy na druhom stupni ak nebol naplnený úväzok učiteľovi telesnej výchovy ktorý učí telesnú výchovu ktorú riadne vyštudoval na vysokej škole ako svoj odbor(5 -12).

Maria Pavlikova
Kvalifikovanosť

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z. Pre učiteľov druhého stupňa základnej školy v prílohe č. 1 časť V. pod písm. A v bode 22 je ako kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu telesná výchova uvedené aj vzdelanie študijný odbor učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy. Učiteľ môže byť zaradený do kariérového stupňa samostatný učiteľ so zaradením do 10. platovej triedy. Na zaradenie do 11. platovej triedy musí mať absolvovanú prvú atestáciu v kategórii učiteľ v niektorej z podkategórii podľa § 13 zákona č. 317/2009 Z. z.

Martin
kvalifikovanost

takze ucitelov pre telesnu vychovu netreba ... :-) zvlastne zakony

Zuzka K
Učiteľka 1. stupňa

Dobrý deň, prosim o odpoved. Mam vyštudovanú VŠ 1.stupna v odbore Predškolská a elementárna pedagogika a VŠ 2.stupna v odbore Sociálna pedagogika a vychovavatelstvo. Chcela by som však ísť učiť na prvý stupeň. Bolo by to možné aj ked si idem este len dorobiť patrične dovzdelanie ( čiže budem študentkou )? Dakujem

Maria Pavlikova
Učiteľka 1. stupňa

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé druhy škôl a pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Konkrétne pre učiteľov prvého stupňa základnej školy v časti III. Vzdelanie v odbore Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo tam uvedené nie je a preto nie je plnením kvalifikačných predpokladov na výchovno-vzdelávaciu činnosť na prvom stupni základnej školy. Doba štúdia nie je ukončené vzdelanie.

Gabika25
Telesná a športová výchova

Dobrý deň. Môže TŠV odučiť nekvalifikovaný pedagóg počas neprítomnosti vyučujúceho? Ďakujem