93 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maria Pavlikova
Environmentálna výchova

Spĺňate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu environmentálna výchova.

Lufka
Environmentálne výchova

Ďakujem za odpoveď, ale prosím ešte o informáciu, či už aj teraz po absolvovaní spomínaného štúdia spĺňam podmienky a môžem učiť. Nemusím teda riešiť pedagogické minimum? Environmentalna výchova ako samostatný predmet sa vyučuje na stredných školách? Vopred ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Environmentálna výchova

Environmentálna výchova sa vyučuje aj na základných školách aj na stredných školách, samozrejme nie na všetkých. Ak nastúpite do školstva, od vzniku prvého pracovného pomeru Vám začne plynúť dvojročná doba na začatie štúdia na doplnenie si pedagogickej spôsobilosti v súlade s § 60 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. Musíte si uvedomiť, ak sa učí 2 hodiny týždenne environmentálna výchova a plný úväzok učiteľa je 22 hodín, aký bude Váš úväzok.

Lufka
Environmentálna výchova

Ďakujem za odpoveď.

mareta
Majster odborného výcviku

Dobrý deň,chcela by som informáciu,mám skončené pedagogické štúdium -odbor majster odborného výcviku /bakalár/ a neviem sa nikde uplatniť.Uvažujem o tom,že by som chcela ísť robiť asistentku učiteľky v škôlke,prípadne učiteľku,alebo vychovávateľku.Aké vzdelanie si musím ešte doplniť,prípadne môžem sa zamestnať v škôlke,alebo v družine aj teraz a vzdelanie si postupne doplníť?Ďakujem

Maria Pavlikova
Majster odborného výcviku

Asistenta učiteľa môžete vykonávať kvalifikovane, na ostatné Vami uvádzané činnosti nie ste kvalifikovaná. Dôležité je, či ste už v školstve pracovali alebo sa jedná o prvý pracovný pomer. Doplniť vzdelanie si môžete podľa toho, čo konkrétne chcete robiť.

Mirka3006
Doplnkové pedagogické štúdium

Dobry deň. Potrebovala by som odpovede na moje otazky. Mám ukončene vysokoškolské vzdelanie 2.stupna odbor socialna praca (neucitelsky odbor) a nadväzujúce Doplňujúce pedagogické štúdium. Pracujem ako vychovávateľka v ŠKD na základnej škole. Podľa môjho vzdelania mám ukončené učiteľstvo profesijných predmetov. Môžem pracovať ako vychovávateľ na ZŠ? Postačuje mi na to vzdelanie, ktoré mám, alebo mi treba ešte pedagogické minimum na strednej škole? Som na prácu vychovávateľky kvalifikovaná? Za odpoveď vopred ďakujem

Eva Poláková
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobry deň. Mam ukončené vysokoškolské vzdelanie 1 stupňa učiteľstvo náuky o spoločnosti a náboženska vychová a 2 stupeň probačna a mediačna práca, chcem sa spýtať či je pre mňa vhodne dpš ak chcem ešte jeden predmet napr. dejepis alebo geografiu , aby som mohla učiť ešte viac predmetov, alebo či potrebujem rozširujúce štúdium daného predmetu. Dakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium musíte absolvovať, pretože vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa máte nepedagogické. Ale na vyučovanie nejakého predmetu musíte následne absolvovať rozširujúce štúdium nejakého konkrétneho predmetu, pretože v súčasnosti nie ste kvalifikovaná na žiadny predmet na základnej škole.

Eva Poláková
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň. Dakujem za odpoveď.Chcem sa ešte spýtať. v ktorom odbore by som mohla absolvovať pdš. V mojom odbore pdš nie je. Prosím poradte mi.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium vo Vašom odbore nie je, pretože Váš odbor nie je odbor, ktorý sa učí na základnej alebo strednej škole. DPŠ na inej škole nemôžete absolvovať, pretože iná škola Vám nemôže dať DPŠ na odbor, ktorý ona nemá akreditovaný. V prvom rade dokončite učiteľské štúdium, ktoré ste skončili ako bakalárske a potom sa rozhodnete.

Nikola10
M.škola

Dobrý deň.
Chcem sa opýtať, ak mám vyštudovanu SŠ veterinárne zdravotníctvo a hygiena s maturitou Ale chcem sa venovať a zamestnat ako učiteľka v materskej škole, musím ísť na vysokú školu? Alebo na SŠ a maturovať v tomto odbore? Keďže informácie, ktoré mám, sú, že mi stačí ísť posledný rok na SŠ a maturovať v konkrétnom odbore a druhé, že musím mať VŠ.
Ako to je prosím Vás? Ďakujem..

Maria Pavlikova
M. škola

Aby ste boli kvalifikovaná učiteľka materskej školy, musíte absolvovať vzdelanie zamerané na učiteľstvo v materských školách. Ak vyštudujete pomaturitné štúdium pre učiteľky materských škôl, budete kvalifikovaná na úrovni ÚSO, ak vyštudujte vysokoškolské vzdelanie pre predškolskú pedagogiku, bude Vám zohľadnené toto vzdelanie. Rozdiel je v následnom zaradení do platovej triedy,

Veronika D.
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa prosím opýtať. Tento rok končím bakalársky stupeň, odbor editorstvo a vydavateľská prax. Je možné si urobiť Doplňujúce pedagogické štúdium aj po bakalárskom stupni a s mojim odborom? Keď by som chcela učiť na základnej alebo strednej škole, aké mám prosím možnosti? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

O možnosti absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium sa informujte na vysokej škole, kde študujete. Aby ste boli kvalifkovaná učiteľka základnej školy, musíte v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. mať ukončené najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Je potrebné sa zamyslieť, aký predmet by ste vyučovali na základnej škole so zameraním na odbor editorstvo a vydavateľská prax. Myslím, že žiadny.

Katrin7
DPŠ alebo opatrovateľský kurz detí

Dobrý deň, potrebujem poradiť, chcela by som pracovať v jasliach (vychovávateľka) alebo ako učiteľka na základnej škole prvý stupeň, poprípade pedagogický asistent. Mám ukončený II. vysokoškolský stupeň v odbore sociálna práca. Ak si urobím DPŠ, môžem učiť na základnej škole? Alebo aké vzdelanie si potrebujem urobiť, aby som mohla učiť na základnej škole? A ak si urobím opatrovateľský kurz, môžem byť zamestnaná v jasliach ako vychovávateľka, poprípade môžem pôsobiť ako pedagogický asistent? Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ alebo opatrovateľský kurz detí

Ak k sociálnej práci absolvujete doplňujúce pedagogické štúdium, budete kvalifikovaná učiteľka predmetu sociálna práca na strednej škole. Na základnej škole ani v materskej škole ani ako vychovávateľka alebo asistentka nebudete kvalifikovaná. V školách sa plní školský vzdelávací program a žiadny opatrovateľský kurz nemôže nahradiť kvalifikáciu. Jasle nie sú školské zariadenie, to neviem posúdiť. Na činnosť v školách musíte mať adekvátne vzdelanie, nie kurz.

katushka
kvalifikácia pre MŠ

Dobrý deň,
rada by som Vás poprosila o pomoc
- mám ukončený II. stupeň VŠ odbor sociálna práca, DPŠ (sociálna práca) a štátnicu z anglického jazyka (štátna jazyková škola)
- v minulosti som učila v ZŠ anglický jazyk na 2. stupni a mám ukončené aj adaptačné vzdelávanie
- ak by som chcela učiť v MŠ stačí mi 2 ročné rozširujúce štúdium predškolská a elementárna pedagogika?
stretla som sa s informáciou že v prípade, že by som mala absolvované rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky tak môžem učiť aj v MŠ aj I. stupeň ZŠ
- bude mi platiť adaptačné vzdelávanie pre učiteľa ZŠ aj v MŠ?
- v akej platovej triede by som bola potom zaradená?
ďakujem za odpoveď

mist
Angličtina a Ekonomika

Dobrý deň, rád by som Vás požiadal o radu. Dcéra skončila I. stupeň na EF UMB. Pokračuje v štúdiu II. stupňa na rovnakej fakulte. Predpokladajme že ukončí toto štúdium a bude inžinierka ekonómie. Čo je potrebné aby mohla učiť na základnej a strednej škole ekonomické predmety a anglický jazyk. Uvažujeme o dvoch alternatívach:
1. Absolvovať DPŠ na UMB a urobiť si štátnu skúšku z Angličtiny
2. Absolvovať magisterské štúdium na Vysokej škole DTI odbor Učiteľstvo ekonomických predmetov a urobiť si štátnicu z angličtiny
Prosím o radu, ako sa rozhodnúť resp. bude to postačujúca kvalifikácia? Prípadne čo ďalšie je možné urobiť aby mohla učiť po skončení EF UMB.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Angličtina a ekonomika

V prvom rade si musíte uvedomiť, že na základnej škole sa neučia ekonomické predmety ani predmety, na ktoré by získala kvalifikáciu na DTI. Teda, aby bola kvalifikovaná učiteľka na základnej škole, musí vyštudovať predmet, ktorý sa na základnej škole učí. Na vyučovanie anglického jazyka je postačujúce vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna jazyková skúška na štátnej jazykovej škole. Ale zasa zvážte, koľko hodín sa učí angličtina na bežnej základnej škole. Na vyučovanie na stredných školách by bolo plnením kvalifikácie aj Vami uvádzané štúdium, ale aby tieto predmety učila kvalifikovane 22 hodín ? Stačí, aby učila 10 hodín kvalifikovane a čo bude učiť ostatné hodiny ? Všetko treba zvážiť pred a nie až po ukončení štúdia.

Evina57
učiteľstvo

Dobrý deň, mám vyštudovanú ekonomiku podniku a štátnicu z ekonomických predmetov. Následne som si robila DPŠ. Chcem sa spýtať, či okrem ekonomických predmetov na strednej škole môžem vyučovať aj nejaké predmety na základnej škole. Aké vzdelanie si potrebujem doplniť aby som mohla učiť na 1. stupni základnej školy a v škôlke? Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Učiteľstvo

V prvom rade si musíte uvedomiť, že na základnej škole sa neučia ekonomické predmety a na žiadny iný predmet, ktorý sa na základnej škole vyučuje, ste na ekonomickej fakulte kvalifikáciu nezískali. Teda, aby ste boli kvalifikovaná učiteľka na základnej škole, musíte vyštudovať predmet, ktorý sa na základnej škole učí. Na prvom stupni je to primárna pedagogika a na druhom stupni nejaký konkrétny predmet, ktorý sa tam vyučuje. Kvalifikovaná učiteľka v materskej škole musí mať nejakú formu štúdia predškolskej a elementárnej pedagogiky.

Veve248
Pedagogické minimum

Dobrý deň,
chcem sa opýtať na možnosti ohľadom umožnenia výučby anglického jazyka, nakoľko z minulosti mám len ukončené vzdelanie Bc. prvého stupňa, odbor Politológia. Mojou záľubou je spomínaný AJ, aké kroky by bolo potrebné podstúpiť k výučbe daného cudzieho jazyka napr. na ZŠ..??
Som si vedomá že na pedagogické minimum je potrebné ukončené vzdelanie 2. stupňa VŠ v príbuzenskom odbore, čo zrejme politológia nie je...tým pádom by som sa chcela poradiť aké sú v takomto prípade možnosti štúdia aby som daný cudzí jazyk mohla vyučovať na základnej škole.
Ďakujem za odpoveď.

Janka Zuštinová
DPŠ

Dobrý deň, som učiteľkou SJL na ZŠ už vyše dvadsať rokov, mám prvú a druhú atestáciu. Chcela by som si svoju kvalifikáciu zvýšiť o ďalší predmet, a to NEJ. Zvažujem štátnicu na štátnej jazykovej škole alebo DPŠ. Čo je výhodnejšie? Ak by som ukončila DPŠ, bola by som kvalifikovaná na vyučovanie NEJ na ZŠ a SŠ? Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ

DPŠ je doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým sa získava pedagogická spôsobilosť, ak máte odbornú spôsobilosť. Keďže ste učiteľka s druhou atestáciou, DPŠ nemáte dôvod absolvovať, pretože absolvovaním DPŠ nezískate kvalifikačný predpoklad na vyučovanie ďalšieho predmetu. Štátnou skúškou na štátnej jazykovej škole alebo rozširujúcim štúdiom získate kvalifikácie na vyučovanie ďalšieho predmetu.

Lucia Gálová
Uznávanie štúdia v zahraničí na účely pedagogického minima

Dobrý deň,práve končím štúdium na gymnáziu a chystám sa ísť študovať do zahraničia na vysokú školu, konkrétne by som bola rada, ak by ma prijali na odbor história a ekonómia do Edinburgu v Škótsku, popri maturite si spravím štátnicu z angličtiny, mám aj CAE(Cambridge Advanced English certificate) na úrovni C2 z angličtiny, moja otázka znie mohla by som si po návrate na Slovensko spraviť pedagogické minimum v odporoch história a angličtina, prípadne ekonómia ? A ak by som si spravila pedagogickú nadstavbu v Škótsku bolo by to platné aj na Slovensku?
A ešte by som sa chcela spýtať čo je potrebné na učenie španielčiny. Asi nestačí jazykový certifikát, či?
Viem, že sú to špecifické otázky, ale nie som si istá kam sa mám obrátiť.
Ďakujem za ochotu.

Maria Pavlikova
Uznávanie štúdia v zahraničí na účely pedagogického minima

Otázky sú to skutočne špecifické. Najskôr je potrebné vzdelanie absolvovať a potom požiadať ministerstvo školstva o rozhodnutie o jeho zhode. Myslím, že na portáli odpoveď nezískate, aspoň nie kvalifikovanú.

Lucia Gálová
Uznávanie štúdia v zahraničí na účely pedagogického minima

A myslíte si, že by mi niekto na moje otázky vedel odpovedať inde? Ak áno, tak kde? Rada by som totižto vedela ešte pred začiatkom štúdia možnosti svojho uplatnenia na Slovensku. A čo sa týka vyučovania jazykov, konkrétne tej španielčiny, neviete mi povedať či by teda stačilo spraviť si napr. štátnu jazykovú skúšku a potom minimum?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznávanie štúdia v zahraničí na účely pedagogického minima

Bohužiaľ neviem. Ja nie som poradca pre budúcich študentov. Ja iba posudzujem už absolvované vzdelanie, či je plnením kvalifikácie na pedagogickú činnosť alebo nie.

Lucia Gálová
Uznávanie štúdia v zahraničí na účely pedagogického minima

Nevadí, ďakujem aj tak za snahu.

MarTinaMM
Pomoc s informáciami

Dobrý deň, ukončila som VŠ II. stupeň Environmentálne manažérstvo. Nakoľko sme už išli podľa novej akreditácie, štátnice sme nemali, iba obhajobu. Zvažujem učiteľstvo na základnej škole a rada by som sa informovala, čo by som v mojom prípade mohla spraviť.
1. ak by som chcela učiť na 1. stupni
2. ak by som chcela učiť na 2. stupni s tým, že som nemala štátnice by som mohla učiť biológiu, geografiu, fyziku, poprípade aj výtvarnú výchovu (z fyziky a geografie som maturovala)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pomoc s informáciami

Na základe Vášho vzdelania by ste po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia mohli učiť predmet environmentálna výchova. Na žiadny z Vami uvedených predmetov nie ste kvalifikovaná. Spraviť si musíte kvalifikáciu.

MarTinaMM
Pomoc s informáciami

Ďakujem veľmi pekne za odpoved. V mojom prípade by stačilo pedagogické minimum a rozširujúce štúdium daných predmetov?

Maria Pavlikova
Pomoc s informáciami

Na to, aby ste boli kvalifikovaná na vyučovanie by Vám v podstate stačilo doplňujúce pedagogické štúdium a rozširujúce štúdium nejakého predmetu. Odporučila by som Vám, aby ste sa aspoň orientačne poinformovali na školách, koľko hodín environmentálnej výchovy sa v týždni vyučuje a ktorý predmet by ste mali študovať formou rozširujúceho štúdia.

MarTinaMM
Pomoc s informáciami

Ďakujem veľmi krásne za odpoveď.

Hami
Pedagogické minimum

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Mam vyštudovanu prírodovedecku fakultu neučiteľského smeru, Bc. z odboru Chémia, štatna skúška z chémie, Mgr. z Biochemie, štatna skúška z Biochemie a Klinickej biochémie. Zaujíma ma ci si môžem urobiť DPŠ z chémie a učiť ju. Tiež som niekde čítala, že môžem učiť skôr než si urobím pedagogické minimum, že stačí keď sa naň prihlásim a ukoncim ho do určitého obdobia. Je to naozaj tak? Môžem začať takto učiť aj keď nemám žiadne skúsenosti a ani prax a nikdy som to nerobila? Alebo sú tam ešte nejaké podmienky o ktorých som sa nedočítala? Tiež by som sa chcela spýtať, že či je nejaká možnosť dorobiť si učiteľstvo biológie, resp iného predmetu. Dá sa to aj inak ako znova začať študovať VŠ? Napr. Prostredníctvom rozširujúceho štúdia a následne DPŠ. Pripadne dá sa to aj robiť súčasne s DPŠ z chémie? Ďakujem za odpoveď.

Katarína Papučikova
Pedagogické minimum

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať..vyštudovala som Fakultu chemickej a potravinárskej technológie v Ba...a chcela by si spraviť pedagogické minimum na predškolskú výchovu. Viete mi prosím poradiť. Stačí si to urobiť na strednej škole alebo na pedagogickej vysokej? Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Pedagogické minimum

Pedagogické minimum sa chápe ako doplňujúce pedagogické štúdium. Môžete ho absolvovať, ale nezískate ním pedagogickú spôsobilosť pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole. Ak chcete získať kvalifikáciu, musíte absolvovať dvojročné pomaturitné štúdium pre učiteľky materskej školy. Môžete študovať predškolskú pedagogiku aj na vysokej škole. Podľa toho, aký stupeň vzdelania absolvujete, tak budete zaradená, ale až po skončení štúdia.

Adrianna
Doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, ak zamestnáme majstra odborného výcviku v odbore elektro - vzdelanie vyučený s maturitou, ktorý má ukončené VŠ bakalár v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika, musí tento majster absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium?

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Kvalifikačné predpoklady pre majstrov odbornej výchovy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 2, ktorá je rozdelená na dve časti, a to I. časť majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odborný výcvik a II. časť majster odbornej výchovy, ktorý poskytuje odbornú prax. V obidvoch častiach sú vzdelania začlenené do skupín podľa skupiny odborov. Je tam uvedená aj povinnosť získať doplňujúce pedagogické vzdelanie. Môžem Vás ubezpečiť, že ani v jednom prípade VŠ bakalár v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika toto vzdelanie nenahrádza.

Kacenka11
Studium

Krasny den. Studovala som na zilinskej univerzite na F Prevadzka a ekonomika dopravy a spojov - Cestna doprava. Vystudovala som prvy stupen, cize titul Bc. Rada by som pracovala ako ucitelka MS, vychovavatelka, alebo ucitelka prveho stupna ZS. Mam studovat edagogiku na VS alebo mi staci dorobit si ine studium? Dakujem

Maria Pavlikova
Studium

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej prílohách. Vzhľadom k tomu, že prevádzka a ekonomika dopravy a spojov má veľmi ďaleko od kvalifikačných predpokladov na Vami uvedené kategórie, musíte vyštudovať odbor a program, ktorý je uvedený vo vyhláške.

Stránky