4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gag
Uznanie kreditov pri zmene zamestnávateľa

Dobrý deň,
zamestnanec pôsobil doteraz ako učiteľ na SŠ, má uznaných 60 kreditov, teda poberal 12% ako učiteľ SŠ.
Má nastúpiť ako vychovávateľ do SŠ internátu. Ako mu majú byť uznané pôvodné kredity. Máme uznať len tie čo sú pre kategóriu vychovávateľ, ako tomu bolo v 317-ke? Alebo mu majú byť uznané všetky kredity , ktoré mu boli uznané predchádzajúci zamestnávateľom ako učiteľovi SŠ, teda 12%?
ĎAKUJEM ZA ODPOVEĎ.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov pri zmene zamestnávateľa

Príplatok za profesijný rozvoj pri zmene kategórie v rámci pedagogických zamestnancov budete vyplácať na základe potvrdenia od predchádzajúceho zamestnávateľa. Nič neprehodnocujete, teda 12 %.

Eva Šatková
UZNANIE KREDITOV PRI ZMENE ZAMESTNANIA

Dobrý deň,
prosím Vás, ako by som vedela zdokladovať kreditový príplatok pre nového zamestnávateľa, keď sa neviem dostať k dokladom od predchádzajúceho zamestnávateľa. Alebo nejaké osvedčenie o uznaní kreditového príplatku. V predchádzajúcom zamestnaní mi bol tento príplatok uznaný. Predchádzajúci zamestnávateľ mi odmieta vydať toto tlačivo.

Maria Pavlikova
Uznanie kreditov pri zmene zamestnávateľa

Tlačivá alebo osvedčenia od predchádzajúceho zamestnávateľa nemusíte predkladať novému zamestnávateľovi. Predchádzajúci zamestnávateľ by Vám mal vydať potvrdenie o vyplácaní kreditového príplatku podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. alebo príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. S týmto máte problém ?