4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Romca2397
Sociálny pedagóg

Mám vyštudovanú strednu pedagogickú školu v odbore Sociálno-výchovný pracovník.
Získala som titul mgr. v odbore Pedagogika a vychovávateľstvo.
Je možné aby som mohla vykonávať funkciu sociálneho pedagóga na ZŠ? Prípadne čo si môžem do vzdelania doplniť aby som túto profesiu mohla vykonávať?

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady na činnosť sociálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 15. Jedná sa o odborného zamestnanca. Vaše vzdelanie je uvedené v bode 3 písm. c). Je potrebné absolvovať rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga v školách a školských zariadeniach.

marita6
Sociálny pedagóg

Mám ukončené vysokoškolské štúdium II. stupeň Andragogika, predtým pomaturitné v Dolnom Kubíne odbor sociálna právna ochrana. Prax mám 10 rokov ako pracovníčka na úrade práce a 13 rokov na Sociálnej poisťovni. Mohla by som sa s praxou a vzdelaním uchádzať o post sociálneho pedagóga?
Chcela som si spraviť aj DPŠ no na odbor andragogika mi bolo odpísane že sa nedá.

Maria Pavlikova
Sociálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre kategóriu odborného zamestnanca - sociálneho pedagóga sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 15. Vaše vzdelanie nie je uvedené ako kvalifikačný predpoklad pre činnosť sociálneho pedagóga. Sociálny pedagóg nie je pedagogický zamestnanec i napriek tomu, že to má v názve. DPŠ sa nedá absolvovať, ale ani Vám kvalifikovanosť nenahradí. Pomaturitné štúdium tiež nie je postačujúce, pretože v súlade s § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. vyžadovaným stupňom vzdelania pre odborného zamestnanca je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.