2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katka Majtanova
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
som učiteľkou materskej školy, do ktorej som bola prijatá ako nekvalifikovaná učiteľka. Mám vyštudované gymnázium a začala som študovať vysokú školu s týmto zameraním. Chcela by som sa Vás spýtať, či mám byť zaradená do 4. platovej triedy alebo do 6. platovej triedy, ak som dala záväzok, že do štyroch rokov si dokončím 1. stupeň vysokej školy a mám absolvované adaptačné vzdelávanie.

Ďakujem Vám za odpoveď
Pekný deň

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Pri nástupe do zamestnania s ohľadom na Vaše vzdelanie Vás zaradili do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy do 4. platovej triedy s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca podľa § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zaradili do 5. platovej triedy s tým, že pri nástupe Vám dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov splniť kvalifikačný predpoklad na túto činnosť a považujete sa v tomto období za kvalifikovanú v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak skončíte bakalársky stupeň vzdelania pre predškolskú pedagogiku, tak po predložení vysvedčenia a diplomu o jeho absolvovaní, Vás preradia do 6. platovej triedy. Nemôžu tak urobiť ani deň pred štátnicami i napriek tomu, že ste dali prísľub.