2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
MJTS
Učiteľ na AJ na strednej škole - kvalifikácia

Má ukončenú VŠ ekonomickú Medzinárodné ekonomické vzťahy a vykonanú štátnu skúšku z predmetov Interkultúrna komunikácia a rokovania v anglickom jazyku písomnú a ústnu skúšku a to isté v nemeckom jazyku. Môže učiť Aj a Nj na strednej škole, táto štátna skúška sa môže uznať alebo si musí ešte urobiť záverečnú skúšku C1? Pedag.minim. má.

Maria Pavlikova
Učiteľ na AJ na strednej škole - kvalifikácia

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť a 3. diel VI. časť na vyučovanie cudzích jazykov je veľké množstvo kombinácií vzdelaní, ktoré sú plnením kvalifikačného predpokladu na cudzí jazyk. Napr. bod 144 v 1. diele alebo 3. diele body 1 - 4. Vychádza mi to tak, že Vaša zamestnankyňa musí absolvovať ešte nejaké vzdelanie v oblasti cudzích jazykov. Vzhľadom k tomu, že to nie je celkom jasné, obráťte sa na MŠVVaŠ SR o zaujatie stanoviska.