2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kaja2020
Určenie príplatku za prax.

Dobrý deň,
Pracuje u nás odborný zamestnanec – špeciálna pedagogička
Pani učiteľka od roku 1992 do r. 2012 pracovala ako krajčírka a THP pracovníčka. Doplnila si vzdelanie a od r. 2012 pracovala ako vychovávateľka a od r. 2015 ako učiteľka v základnej škole.
Do započítanej praxe pre účel zvýšenia platovej tarify (príplatok za prax) sme jej započítali 8 rokov tj. od r. 2012 kedy začala pracovať v školstve ako vychovávateľka a učiteľka. Postupovali sme správne?
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Určenie príplatku za prax

Započítanie praxe pre zvýšenie platovej tarify je plne v kompetencii zamestnávateľa. Postupuje pri tom zo svojho vnútorného mzdového predpisu, ktorý vypracoval na základe zákona č. 553/2003 Z. z. Započítanie praxe je v súlade s § 6 uvedeného zákona. Je to na Vás, ale ja by som pedagogickú prax pre činnosť odborného zamestnanca započítala max. 2/3.