4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta Kolumberova
pedagogický asitent

Dobrý deň,
prosím o usmernenie pri zaradení pedagogického asistenta do platovej triedy.
Ukončené vzdelanie : stredná umelecká škola.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - študijný program história - študijný odbor - história.
Vo februári 2021 - ukončené dpš.
Prvýkrát je zamestnaná v školstve, je zaradená na adaptačné vzdelávanie.
Neviem, či uvažujem správne - patrí jej zaradenie do 5 PT a po ukončení adaptačného vzdelávania bude preradená do 6 PT ?
Vopred ďakujem za usmernenie a Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Myslím, že stačí krátka odpoveď - uvažujete správne, Váš pedagogický zamestnanec je kvalifikovaný.

Danica65
Pedagogický asistent - zaradenie

Dobrý deň,
prijali sme do pracovného pomeru pedagogickú asistentku na zastupovanie počas materskej dovolenky. V roku 2012 ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce v štúdijnom programe sociálna práca v ktorom absolvovala zameranie na prácu s deťmi a mládežou. Potom nám predložila vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti podľa vyhlášky Ministerstva školstva č. 68/1985 Zb., ktoré absolvovala na Univerzite Komenského na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte. Ide o doplňujúce pedagogické štúdium zamerané na vyučovanie náboženstva na základných a stredných školách ukončené v roku 1994. Potom má ukončené Konzervatórium v odbore spev maturitnou skúškou v roku 2006 a Strednú priemyselnú školu stavebnú ukončenú maturitnou skúškou v roku 1991. Je správne ju zaradiť do 5. platovej triedy? Od roku 1993 vyučovala náboženstvo na rôznych základných a stredných školách. Pracovala v Združení seleziánskej mládeže aj ako pedagóg voľného času v CVČ. Môžeme jej túto činnosť započítať do pedagogickej praxe v plnom rozsahu?
Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent - zaradenie

Vaša asistentka učiteľa je kvalifikovaná učiteľka náboženstva a teda aj kvalifikovaná asistentka učiteľa. Zaradíte ju do 6. platovej triedy. Čo sa týka pedagogickej praxe, tú vykonávala ako učiteľka náboženstva a tiež v centre voľného času. Ostatné činnosti nie sú pedagogická prax, ale pre zvýšenie platovej tarify jej ich môžete započítať.