6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ludmila Budajova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Dobrý deň,
prosím o odpoveď, resp. výklad jedného bodu z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona 553/2003 Z. z.
Pred pár dňami som absolvovala školenie s pani Ing. Jarmilou Belešovou (veľmi dobré s množstvom informácií), kde okrem iného sa hovorilo aj o tejto kolektívnej zmluve.
Hneď v prvom článku kolektívnej zmluvy je uvedené, pre koho je táto kolektívna zmluva záväzná, v bode j) je uvedené: "školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak ide o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ak zamestnávateľ nepostupuje podľa § 1 ods. 5 zákona o odmeňovaní."
Sme cirkevná škola, ktorá pri odmeňovaní pedagogických aj nepedagogických zamestnancov postupujeme podľa zákona 553/2003. Týkajú sa benefity vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa (napr. 6 týždňov dovolenky, týždenný pracovný čas 37,5 h.) aj nepedagogických zamestnancov?
U nás to máme zatiaľ tak, že pracovný čas nepedagogických zamestnancov je 40 hodín týždenne a dovolenku máme v dĺžke 5 týždňov. Často dostávam túto otázku a tak by som rada mala odbornú odpoveď na výklad tohto článku kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Bolo by pre nás prínosom, keby sa to týkalo aj našich nepedagogických zamestnancov, lebo sú tiež odmeňovaní na základe zákona 553/2003 a ak máme za organizáciu väčšinový pracovný čas 37,5 hodín týždenne, robí nám problémy, že nepedagogickí majú 40 hodín týždenne, napr. pri rôznych štatistických výkazoch.
V prípade, že by sa tieto benefity týkali aj našich nepedagogických zamestnancov, urobila by som im dohody o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej by boli zakotvené tieto zmeny.
Ďakujem za porozumenie a odpoveď.
Budajová

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Cením si, že ste sa obrátili a stanovisko na mňa, ale skutočne nie som kompetentná Vám na túto oblasť odpovedať. Prečo ste nevyužili konzultáciu s pani Belešovou. Jej odpoveď by bola pre Vás konkrétna a určujúca. Prípadne sa písomne obráťte na Vaše odbory na centrálnej úrovni.

Ludmila Budajova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Dobrý deň, ďakujem za odpoveď a prosím o posunutie tejto otázky pani Ing. Belesovej, ak by ona teda mohla na to odpovedať. Žiaľ na online seminári nebol kvôli technickým problémom dostatočný priestor na položenie tejto otázky. Ďakujem za porozumenie a ústretovosť a verím, že sa vám podarí rozlúsknuť tento problém.

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Otázku pani Belešovej ja nemôžem posunúť i napriek tomu, že by som rada poznala odpoveď.

Ludmila Budajova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

A môžem teda poprosiť o mailovú adresu pani Belesovej, alebo iný spôsob kontaktu, aby som sa to mohla opýtať priamo jej. Je to pre nás dosť dôležitá otázka, ktorú potrebujeme doriešiť. Ďakujem za porozumenie.

Maria Pavlikova
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa

Ja ju nemám. Skúste na odbory, tie musia vedieť presne, pre koho KZ platí a v akom rozsahu.