2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
gabakov
gabakov

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o usmernenie pri zaradení pedagogického zamestnanca na pozíciu učiteľka v špeciálnej materskej škole, príp. učiteľka v špeciálnej základnej škole (prvý stupeň).
Záujemkyňa absolvovala stredoškolské vzdelanie v odbore animátor voľného času (pedag.a kult.akadémia). Má dosiahnutý I. stupeň VŠ v študijnom odbore "Pedagogika", študijný program "Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo". Momentálne ukončuje II. stupeň VŠ v študijnom odbore "učiteľstvo a pedagogické vedy" , študijný program "Pedagogika". Súčasne ukončuje pomaturitné kvalifikačné štúdium na ped.škole v programe "učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo".
Prosila by som o radu, za akých kvalifikačných podmienok môže pracovať na pozícii učiteľky v MŠ, prípadne ZŠ. Samozrejme, že musí absolvovať rozširujúce vzdelávanie špeciálnej pedagogiky.
Ďakujem veľmi pekne.

Maria Pavlikova
gabakov

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., v prílohe č. 1. Vaša záujemkyňa ukončeným vzdelaním nespĺňa kvalifikačný predpoklad ani na učiteľku materskej školy, ani učiteľku prvého stupňa základnej školy. Po ukončení pomaturitného kvalifikačného štúdia na pedagogickej škole v programe "učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo", bude kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré študuje v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, musí mať ukončený študijný program zameraný na učiteľstvo v špeciálnej materskej škole (MŠ) alebo na špeciálnu pedagogiku, prípadne primárne vzdelávanie (ZŠ). Špeciálna pedagogika je samozrejmou kvalifikačnou podmienkou.