3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
AnnaGaj
Doplnenie úväzku

Sme spojená škola so zložkami MŠ, ZŠ a GYM. Vytvárame profiláciu v špecifickej jednotnej línii vzdelávania cez všetky zložky. Potrebovali by sme, aby učiteľ ZŠ, resp. GYM odučil v MŠ napr. 2 hod/týždenne. Ako to ošetriť -nová zmluva, dohoda? Najlepšie by bolo, keby existovala možnosť mať tie 2hod v úväzku - neviem, či je vôbec možné, aby si učiteľ ZŠ, GYM (spojenej školy) dopĺňal úväzok v MŠ (zložka spojenej školy). Je v školskej legislatíve táto možnosť?

Maria Pavlikova
Doplnenie úväzku

Dopĺňanie úväzku je uvedené v § 8 zákona č. 138/2019 Z. z. Taká možnosť ako uvádzate v danom paragrafe nie je uvedená. Riešiť sa to dá aj novou pracovnou zmluvou, v krajnom prípade aj dohodou o prácach mimo pracovného pomeru. S ohľadom na pracovno-právny vzťah v súvislosti so Zákonníkom práce je to možné, ide o to, či je to nejaký projekt alebo presne určené špecifiká vyučovacieho procesu. Poradiť by Vám mal Váš zriaďovateľ, prípadne metodici na okresnom úrade, odbore školstva.

Maria Pavlikova
Doplnenie úväzku

Dopĺňanie úväzku je uvedené v § 8 zákona č. 138/2019 Z. z. Taká možnosť ako uvádzate v danom paragrafe nie je uvedená. Riešiť sa to dá aj novou pracovnou zmluvou, v krajnom prípade aj dohodou o prácach mimo pracovného pomeru. S ohľadom na pracovno-právny vzťah v súvislosti so Zákonníkom práce je to možné, ide o to, či je to nejaký projekt alebo presne určené špecifiká vyučovacieho procesu. Poradiť by Vám mal Váš zriaďovateľ, prípadne metodici na okresnom úrade, odbore školstva.