11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Zuzana Páleníková 2
Môžem učiť ?

Pekný deň, rada by som sa spýtala, či môžem učiť a na akej škole môžem učiť? Mám VŠ II.stupna - Ing. na SPU Nitra, Mechanizačná fakulta, v študijnom odbore Poľnohospodárska technika, špecializácia Systémové inžinierstvo, štátnicové predmety: podnikový manažment, technológia opráv strojov, mechanizované výrobné systémy, projektovanie technologických systémov.
Samozrejme s doplnením DPŠ.

Ďakujem za radu.
Zuzana

marita6
kvalifikačný predpoklad -Bc. učiteľ

kvalifikačný predpoklad -Bc. učiteľ
Dobrý deň
Mám ukončené bakalárske štúdium odbor anglický jazyk a občianska výchova. Môžem učiť žiakov na základnej škole, nakoľko by som chcela II. stupeň študovať popri zamestnaní prípadne akú činnosť by som mohla vykonávať na škole.
Ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Kvalifikačný predpoklad - Bc. učiteľ

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Tento stupeň vzdelania nespĺňate a na činnosť učiteľky základnej školy Vás nepríjmu. Ste kvalifikovaná vychovávateľka školského klubu detí a tiež ako pedagogický asistent.

Petste
Môžem učiť?

Dobrý deň, pani Pavlíková,
Chcem sa spýtať: viem, že momentálne nespĺňam kvalifikačné predpoklady pre učiteľa ZŠ, nakoľko mám I. stupeň VŠ, učiteľstvo dejepis/francúzsky jazyk ale moja otázka je či má môže škola zamestnať ako učiteľa ak si súbežne dokončím magisterské vzdelanie, čiže budem externou študentkou VŠ? Ďakujem veľmi pekne za Váš čas a ochotu odpovedať.

Maria Pavlikova
Môžem učiť

Vyžadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa základnej školy je v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. S ukončeným vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa pracovnú zmluvu na činnosť učiteľa dostať nemôžete. Pokračovane v štúdiu nezaručuje jeho ukončenie. Môžete sa zamestnať ako vychovávateľka školského klubu detí alebo pedagogický asistent.

Maria Pavlikova
Môžem učiť

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov stredných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, IV. časť a 3. diel, VI. časť. Vyučovanie na základnej škole neprichádza do úvahy. V súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. splnenie kvalifikačných predpokladov posudzuje zamestnávateľ, ktorý pri posúdení splnenia kvalifikačných predpokladov posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu. Spýtajte sa na strednej odbornej škole so zameraním na poľnohospodárstvo.

Anna.j
Kvalifikácia

Dobrý deň, rada by som sa informovala o "následkoch" nového zákona, pretože mi nie je celkom jasné, čo z neho pre mňa vyplýva. Tento rok končím doktorandské štúdium v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Bc štúdium mám ukončené učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a psychológia, magisterský stupeň neučiteľský slovenský jazyk a literatúra, teda bez štátnice z didaktiky. Mojím zámerom bolo zamestnať sa ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry za zš/sš a popritom si dorobiť DPŠ, ktoré trvá dva roky. Kým nebudem mať DPŠ ukončené, mala by som pracovať stále za najnižší plat, keďže stále budem nekvalifikovaná. Po ukončení DPŠ (potrebujem na jeho ukončenie/obhajoby súhlas riaditeľa?) by som si chcela rozšíriť aprobáciu o ďalší vyučovací predmet, to mi ale vraj musí povoliť riaditeľ školy. Čiže ak bude riaditeľ proti ďalšiemu vzdelávaniu (zbieraniu kreditov), nepohnem sa so základného platu napriek najvyššiemu možnému vzdelaniu, ktoré titulom PhD. dosiahnem? Ak nie som kvalifikovaná učiteľka, nemôžem byť zaradená ani do adaptačného vzdelávania počas prvého roku praxe?
A ešte jedna otázka, dĺžka materskej sa už nezapočítava do dĺžky praxe učiteľa? Ak teda povedzme po roku odídem na materskú, predĺži sa mi čakanie na zvýšenie platu o dĺžku materskej? Vopred veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak sa jedná o prvý nástup do regionálneho školstva, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy. Pri vzniku pracovného pomeru Vám dá zamestnávateľ podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. splniť kvalifikačný predpoklad - DPŠ do štyroch rokov od nástupu do zamestnania. I napriek tomu, že budete študovať DPŠ, po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vás zamestnávateľ zaradí ako kvalifikovanú, teda do 7. platovej triedy, a to v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Ostatné sú len dohady, neviete, kde sa zamestnáte a aké stanovisko zaujme riaditeľ. O benefity z PhD. neprídete, lebo sú dané zákonom. Kredity zbierať nemusíte, pretože kreditový systém je od 1. 9. 2019 zrušený. Doba materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 6 ods. 4 písm. c) a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z. sa do doby zvýšenia platovej tarify započítajú. Chcete pracovať v školstve, kde vidíte len samé negatíva a nedostatky. Niečo je v tom školstve aj pozitívne.

Anna.j
Kvalifikácia

Dobrý deň, pani Pavlíková,

veľmi pekne ďakujem za Vašu odpoveď. Hoci môj príspevok vyznel negatívne, som odhodlaná do školstva vstúpiť i napriek komplikáciám, ktoré ma v ňom z mojej východiskovej pozície čakajú. Ak by som v tom pozitíva nevidela, išla by som pracovať do inej oblasti za iný (lepší) plat. Otázky som takto položila, pretože informácie, ktoré mi poskytla pani riaditeľka istej strednej školy, vyzneli tak, že v mojom prípade ani nemá zmysel do školstva vstupovať, lebo nový zákon ma limituje natoľko, že žiaden riaditeľ ma nezamestná. Po Vašej odpovedi ale nemám pocit, žeby to tak bolo a že táto "vojna" by bola vopred prehratá :) Ešte raz ďakujem za všetky informácie a prajem všetko dobré.
Anna

Maria Pavlikova
Kvalifikácia

Ak má riaditeľka strednej školy takéto vedomosti, tak ..... Keby aspoň polovica učiteľov bola kvalifikovaná a neučili s andragogikou a sociálnou prácou na základnej škole. Dúfam, že nájdete školu s iným vedením.

Beata Punová
Kvalifikačné predpoklady.

Dobrý deň, mám ukončenú SZŠ odbor detská sestra - r. 1987 a Mgr. špeciálna pedagogika - učiteľstvo r. 2012.Prax v zdravotníctve do r. 2010.Od r. 2010 prax v školstve ZŠ, špeciálna ZŠ. Môžem pracovať ako učiteľ odborných predmetov na strednej zdravotníckej škole?