3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Júlia105
Zaradenie zamestnanca

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu pri zaradení učiteľky v materskej škole. Ukončenú má strednú školu - študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorú ukončila v roku 2005 a vysokú školu v oboch stupňoch v študijnom odbore 1.1.4. pedagogika (Filozofická fakulta Univerzity Komenského), ktorú ukončila v roku 2010. Adaptačné vzdelávanie má ukončené. Zaradí sa do platovej triedy 6 ako učiteľ materskej školy s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa nekvalifikovaný alebo do platovej triedy 7 ako učiteľ materskej školy s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 2.stupňa samostatný. Nie som si istá tým študijným odborom pedagogika.
Ďakujem a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Zaradenie zamestnanca

Vašu pani učiteľku materskej školy zaradíte do 6. platovej triedy ako kvalifikovanú na úrovni stredného odborného vzdelania. s vysokoškolským vzdelaním, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/200 Z, z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Mala by absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky, ku ktorému ju však nemôžete zaviazať, pretože je kvalifikovaná na úrovni ÚSO.

Júlia105
Zaradenie zamestnanca

Ďakujem veľmi pekne. Prajem pekný deň.