5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
Renka

Dobrý deň
Prosím Vás o usmernenie.
Pedagogický zamestnanec má ukončené ÚSO vzdelanie v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, má úspešne ukončené adaptačné vzdelávanie. Ako vychovávateľka v ŠKD bude zaradená ako samostatný pedagogický zamestnanec v 5. platovej triede, pracovná trieda 1 a bude mať 60% úväzok v ŠKD. – to bude jedna pracovná zmluva ( plat budeme čerpať z orginálnych kompetencií).
Podľa § 7 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. si môže vychovávateľ dopĺňať základný úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo výkonom pracovnej činnosti pedagogického asistenta. Daný zamestnanec bude učiť v ZŠ výchovné predmety. Bude s ním uzatvorená druhá pracovná zmluva a plat bude čerpať z prenesených kompetencií. Je to zatiaľ správne uvažovanie?
1. V akej platovej triede bude zaradený pedagogický zamestnanec s ÚSO vzdelaním v odbore učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, keď bude vyučovať výchovné predmety v ZŠ, lebo nemá 2. stupeň VŠ?
2. Môže daný zamestnanec učiť výchovné predmety aj viac ako 40 % z úväzku učiteľa?
Veľmi pekne ďakujem za usmernenie.

Maria Pavlikova
Renka

Dopĺňanie úväzku podľa § 8 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. znamená dopĺňanie úväzku vyučovaním výchovných predmetov v rozsahu najviac sedem hodín na pracovnú zmluvu vychovávateľ. Nemôžete uzavrieť dve pracovné zmluvy, pretože ako učiteľka nemá vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, čo sa podľa § 11 ods. 1 uvedeného zákona vyžaduje. Dopĺňanie úväzku je len únik alebo "zakrytie" vzdelania. Nemôže učiť viac ako sedem hodín. Zaradená bude v piatej platovej triede,

Renka70
Otázka

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Ešte jedna otázka. Všetko sa bude hradiť z orginálnych kompetencií, aj práca vychovávateľa aj vyučovanie výchovných predmetov, či sa to môže rozdeliť vychovávateľ z orginálok a vyučovanie výchovných predmetov z prenesených kompetencií?

Maria Pavlikova
Otázka

Jedna vec je dopĺňanie úväzku a druhá vec je rozúčtovanie. Samozrejme, že to musíte rozúčtovať podľa kompetencií.

Renka70
personalistika

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď, za Vaše cenné a odborné rady.