3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Vaňo
zaradenie učiteľky MŠ do PT

Dobrý deň chcela by som sa poradiť. K 1.9.2021 nám nastupuje učiteľka MŠ. Ukončila VŠ I stupňa v programe predškolská elementárna pedagogika, v odbore predšk a elem. pedagogika V r. 2013 ukončila VŠ II stupňa v programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Teda podľa toho by som ju zaradila do 7. platovej triedy. V roku 2018 vykonala I aj II. atestáciu v kategórii učiteľ a pod kategórii učiteľ pre primárne vzdelávanie a doložila osvedčenia o ukončení aktualizačného vzdelávania určené pre kategóriu/podkategóriu učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ktoré použila na atestácie, všetky sú platné k 1.9.2019 môžem jej podľa tohto vyplácať príplatok za profesijný rozvoj podľa §32 g a zaradiť ju do 9 PT. ako VŠ II. stupňa s II atestáciou? ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky MŠ do PT

Ak Vaša pani učiteľka vykonala v roku 2018 prvú aj druhú atestáciu u predchádzajúceho zamestnávateľa, tak ten, podľa vtedy platného zákona, jej pozastavili vyplácanie kreditového príplatku za určitý počet kreditov a zaradil ju vyššej platovej triedy. Keďže píšete, že kredity použila na vykonanie atestácii, Vy jej neobnovíte vyplácanie kreditového príplatku ani príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g, ani Vám nebude predkladať osvedčenia o získaných kreditoch, ktoré stratili platnosť dňom vykonania atestácií.. Iná je situácia, keby atestácie vykonala po 1. 9. 2019.

Anna Vaňo
zaradenie učiteľky MŠ do PT

ďakujem veľmi pekne za odpoveď