5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Mima17
Zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň,
od 10.9.2018 sme prijali zamestnankyňu na pozíciu asistent učiteľa v špeciálnej škole. Má vyštudovanú VŠ II. stupňa sociálna práca. Bola to jej prvá práca v školstve, zaviazali sme ju doplnením pedagogickej spôsobilosti a zaradili ju ako začínajúceho zamestnanca do vtedajšej pl. tr. 8. Od 1.1.2019 keď sa zmenili platové triedy bola ešte stále ako začínajúca v 5 pl.tr. a po adaptačnom sme ju zaradili do 6. pl. tr.
Od 1.9.2019 sme ju preradili na pozíciu vychovávateľky v špeciálnej škole, zaviazali § 83 ods. 3 zákona č. 138/2019 a zaradili do 7 pl. tr. a hľadeli na ňu naďalej ako na kvalifikovanú. Teraz nám priniesla potvrdenie o ukončení pedagogickej spôsobilosti, ale zo strednej odbornej školy, štúdijný odbor vychovávateľstvo-opatrovateľská činnosť. Mám ju teraz preradiť do 6 pl. tr. ako nekvalifikovanú, lebo si urobila pedagogickú spôsobilosť na úrovni ÚSO. Ešte si začala dopĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon v špeciálnej škole. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľa

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná na úrovni ÚSO a na úrovni vysokoškolského vzdelania je nekvalifikovaná, a preto ju zaradíte do 6. platovej triedy. Pozeráte sa na ňu ako na kvalifikovanú. Špeciálnu pedagogiku si musí v stanovenej lehote doplniť, ale zaradenie do platovej triedy to neovplyvní.

Mima17
Zaradenie vychovávateľa

Dobrý deň, ďakujem za Vašu odpoveď. Uvedená zamestnankyňa odmieta aby som ju zaradila do nižšej platovej triedy, tvrdí, že jej patrí 7. pl. tr. celý čas čo jej platí podmienka viazanosti t.j. 4 roky. Až následne ju vraj môžem zaradiť do 6. pl. tr.

Ksena
Kvalifikovaná vychovávateľka

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť, či vychovávateľka na ZŠ, ktorá má ukončenú:
- stredná škola: Hotelová akadémia
- 1. stupeň VŠ - predškolská a elementárna pedagogika, študijnom odbore - predškolská a elementárna pedagogika- r.2018
- 2. stupeň VŠ - Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, v študijnom odbore : učiteľstvo a pedagogické vedy - r. 2021
je kvalifikovaná ako vychovávateľka s ukončeným 2. stupňom VŠ vzdelania.
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Kvalifikovaná vychovávateľka

Vaša vychovávateľka je kvalifikovaná v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3 oddiel A, bod 5 písm. b), ktorý nás odkazuje na prílohu č. 1, II. časť bod 1.