8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Ewka
Príplatok za prof.rozvoj

Dobrý deň
v zákone č.553/2003 Z.z. sa píše v §14e bod1 písm.c) príplatok sa prizná vo výške 3% za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu. Osobitný predpis hovorí - zákon 138/2019 Z.z. §64 ods.2 písm.a) bod 4. inovačné vzdelávanie v rozsahu 50 hodín. Moje otázka:
Ide o zamestnanca, ktorému sa nevypláca kreditový príplatok podľa starého zákona.

1. Čiže ak na jednom osvedčení je menej ako 50 hodín, nepriznám príplatok. Ale ak doloží ďalšie osvedčenie budem hodiny spočítavať tak ako kredity? A ak požiada začnem mu vyplácať?

2. A ak je na jednom osvedčení o ukončení inovačného vzdelávania 110 hodín, priznám automaticky 6% príplatok za profesijný rozvoj? /50 hodín+50hodín/ A ak doloží ďalšie osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 40 hodín priznám ďalšie 3%? /lebo mu ostalo 10 hodín + 40hodín/?

Postupuje sa tak isto ako pri kreditoch? Len tu sa spočítávajú hodiny?

Pravdaže zamestnanec písomne požiadal o vyplácanie príplatku za profesijný rozvoj.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Pani Ing. Belešová bude na danú tému lektorovať 14. októbra 2021 na konferencii Škola 2021/2022, ktoré poriada vydavateľstvo Raabe. Nepredpokladám však, že sa budú hodiny jednotlivých vzdelávaní sčitovať, lebo v zákone to nie je tak formulované ako to bolo pri kreditoch.

karima3940
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať.
Na škole mame zamestnankynu ktorá mala 2 pracovné zmluvy, prvú ako učiteľka 1.stupna, kde jej prinalezal kreditovy príplatok k 31.08.2019, druhú ako špeciálna pedagogička. Od 01.09.2019 špeciálny pedagóg bol pedagogický, nie odborný zamestnanec. Patril jej od 01.09.2019 príplatok za profesijný rozvoj aj v kategórii ped. zamestnanca školský špeciálny pedagóg?

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Učiteľka aj školský špeciálny pedagóg sú podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z. z. zaradení v kategórii pedagogických zamestnancov a príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. sa im vypláca v obidvoch kategóriách.

Libusa_1
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, chcem sa spýtať na príplatok za profesijný rozvoj. Kreditový príplatok mi bol naposledy priznaný k istému dátumu v roku 2017. Následne som pracovala na súkromných školách, na ktorých sa príplatky nevyplácali, neboli sme odmeňovaní na základe zákonov o pedagogických zamestnancoch. Teraz som sa však vrátila do štátneho školstva a príplatok mi nebol priznaný s tým, že mi ho posledný zamestnávateľ nevyplácal. No našla som vyjadrenie z Ministerstva školstva, že "kreditový príplatok priznaný do 31. augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj." Podľa môjho porozumenia mi bol kreditový príplatok uznaný v období do 31. augusta 2019. Nakoľko som však nebola v štátnom školstve, tak mi v danom období práce v súkromnej škole vyplácaný nebol, nerozumiem, prečo mi ho nový zamestnávateľ v štátnej škole nemôže začať vyplácať na základe vyjadrenia posledného zamestnávateľa zo štátnej školy. Týmto sa teda zhoršilo moje postavenie a výrazne znížil plat, čo "vraj" nebolo úmyslom zákonodarcu. Mám aj všetky osvedčenia s počtom absolvovaných hodín školení, nedal by sa mi na ich základe vyplácať príplatok za profesijný rozvoj? No osvedčenia mi odmietli s tým, že ak mi posledný zamestnávateľ príplatok nevyplácal, nebudú ani oni, čo sa mi nezdá správne, nakoľko by mi mohli stanoviť príplatok aj na základe daných osvedčení.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Od 1. 9. 2019 sa takto postupovalo pri priznávaní príplatku za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. Obráťte sa na okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva, aj s odpoveďou od zamestnávateľa, aby sa vyjadrili, či zamestnávateľ postupoval správne.

zstvrch
Príplatok za profesijný rozvoj

Dobrý deň, chcem sa opýtať prijali sme učiteľku za zastupovanie. U posledného zamestnávateľa mala priznaný kreditový príplatok. Jej pracovný pomer tam končil 31.08.2018. Od 19.7.2018 bola na MD a RD. Môžeme jej priznať príplatok za profesijný rozvoj? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Pani učiteľka Vám prinesie potvrdenie od predchádzajúceho zamestnávateľa o tom odkedy jej bol vyplácaný kreditový príplatok podľa § 14 zákona č. 553/2003 Z. z. Vy budete tento príplatok vyplácať ako príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. do 31. 8. 2026.