2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Preradenie učiteľky ZŠ na školského špeciálneho pedagóga

Učiteľka ZŠ, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre školy a mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť od 1.9.1993 do 31.8.1997 (t.j. 4 roky) pracovala v špeciálnom školstve.
Od 1.9.2002 pracovala na základnej škole (nie špeciálnej) ako učiteľka I. stupňa ZŠ a bola zaradená do kariérového stupňa učiteľka 1. stupňa ZŠ s prvou atestáciou a od 1.9.2019 bol jej vyplácaný príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g.
Od 1.9.2021 začala vykonávať činnosť školského špeciálneho pedagóga.
Zamestnankyňa má vzdelanie získané podľa predpisov účinných do 31. marca 2002. Podľa prílohy č. 8, bodu 20 , na to aby bola kvalifikovaná na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga sa u nej sleduje aj dĺžka výkonu pracovnej činnosti najmenej päť rokov v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Teraz jej patrí do 6. platovej triedy.
Až po dosiahnutí tejto doby výkonu pracovnej činnosti najmenej päť rokov v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude kvalifikovaná na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga a bude jej patriť zaradenie do 7. platovej triedy.

Atestáciu získanú pre kategóriu učiteľ jej nemožno ani po splnení tejto doby uznať ku kategórii školský špeciálny pedagóg. Nakoľko je nekvalifikovaná ako školský špeciálny pedagóg , tak sa jej počas tejto doby nebude ani vyplácať príplatok podľa § 32g?

Maria Pavlikova
Preradenie učiteľky ZŠ na školského špeciálneho pedagóga

Školská špeciálna pedagogička bude do doby splnenia podmienky výkonu pracovnej činnosti najmenej päť rokov v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradená do 6. platovej triedy, pracovná trieda dva. Po jej splnení ju zaradíte do 7. platovej triedy. Atestáciu získanú pre kategóriu učiteľka jej pre kategóriu školského špeciálneho pedagóga neuznáte. Príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z. by ste, podľa môjho názoru, mohli vyplácať, pretože Vaša školská pedagogička je v podstate kvalifikovaná, ale neplní podmienku piatich rokov v špeciálnom školstve.