12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
PatriciaM
Platová trieda - učiteľka MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať do akej platovej triedy by som bola zaradená ak moje vzdelanie je : Mgr. - 2. Stupeň VŠ v odbore manažment a chcela by som si urobiť Bc. v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Chcela by som učiť v MŠ.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda - učiteľka MŠ

Ak Vás prijmu do materskej školy ako učiteľku, budete zaradená do kariérového stupňa začínajúca učiteľka do 6. platovej triedy. Zaradia Vás do adaptačného vzdelávania. Pri vzniku pracovného pomeru Vám dajú podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania Vám odoberú príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a zostanete v 6. platovej triede. Po ukončení bakalárskeho vzdelania budete stále v 6. platovej triede ako samostatná učiteľka materskej školy. 6. platová trieda je stále rovnaké číslo, ale vždy má inú hodnotu.

katarinka22
Platová trieda učiteľky MŠ

Dobrý deň, obraciam sa na vás s prosbou o odpoveď? Do akej platovej triedy zaradím učiteľku MŠ keď má ukončenú Strednú pedagogickú školu (učiteľstvo pre MŠ) a Bc. Učiteľstvo predmetov anglický jazyk a náuka o spoločnosti. Adaptačné ukončené. Dakujem Katarína

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľky MŠ

Pani učiteľka je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania a zaradíte ju s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, ktoré je iné ako požadované vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. príloha č.1, 1. diel. I. časť do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy.do 5. platovej triedy.

ErikaP
Platová trieda učiteľky MŠ

Dobrý deň prajem, pani Pavlíková. Prosím Vás, do akej triedy zaradím učiteľku MŠ, ktorá má ukončené:
2. stupeň VŠ odbor Sociálna pedagogika (Mgr.),
doplnkové pedagogické štúdium (DPŠ)
a strednú odbornú školu pedagogickú odbor Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľky MŠ

Vašej pani učiteľke materskej školy s požadovaným úplným stredným odborným vzdelaním a s iným ako požadovaným vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa prináleží až do úspešného ukončenia adaptačného vzdelávania zaradenie do kariérového stupňa začínajúca učiteľka materskej školy a do 6. platovej triedy spolu s príplatkom začínajúceho pedagogického zamestnanca v sume ustanovenej v § 14c zákona č. 553/2003 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradíte pani učiteľku do kariérového stupňa samostatná učiteľka (ÚSO vzdelanie spĺňa) a s ohľadom na vysokoškolské vzdelaním druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované, prináležať zaradenie do 6. platovej triedy bez príplatku začínajúceho pedagogického zamestnanca.

Nikola18
Doplnkové/nadstavbové štúdium - učiteľka v špeciálnej MŠ

Dobrý deň,
týmto Vás prosím o informáciu, vo veci štúdia - učiteľka v špeciálnej MŠ. Mám ukončené pomaturitné štúdium učiteľstvo a vychovávateľstvo pre MŠ, ďalej I. stupeň vysokoškolského vzdelania sociálna práca (cca pred 10r). Je možne pokračovať v štúdiu špeciálnej pedagogiky pre MŠ v II. stup. vysokoškolského vzdelania (Mgr)?
Vopred ďakujem za Vašu odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka v špeciálnej materskej škole

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku špeciálnej materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1, príloha č. 1, 2. diel, I. časť. Neviem presne na čo sa pýtate, ale ak sa pýtate, či môžete pokračovať v magisterskom programe špeciálna pedagogika, ktorý nadväzuje na bakalársky program sociálna práca, musíte sa spýtať na vysokej škole.

marcela.sakmaryova
Pracovná zmluva

Dobrý deň,
poprosila by som o radu ohľadom pracovnej zmluvy. Pracovnú zmluvu som uzatvorila v rámci projektu na pozíciu školského špeciálneho pedagóga 1.12.2018 na dobu určitú do 30.11.2020. Následne mi ju predĺžili do 30.11.2021. Je v súlade so Zákonníkom práce, aby ma vedenie prepustilo alebo ukončili pracovný pomer dňom ukončenia projektu? Viem, že v školstve sa zmluvy neuzatvárajú do novembra a nie je to ani v Zákonníku práce, že môžem takto ukončiť pracovný pomer. Ako postupovať pri predĺžení zmluvy, keď vedenie mi túto skutočnosť odôvodňuje tým, že v škole musí byť 20 zdravotne znevýhodnených žiakov a škola nemá peniaze aby ma zaplatili. Toho času takýchto žiakov máme 14, ale v škole je 47% rómskych žiakov a ja pracujem aj s nimi. Mám dve pracovné zmluvy, ale každá je cez iný projekt. Jeden projekt končí v škole a druhý pokračuje v škôlke,takže mi vedenie chce preklopiť na celý úväzok do škôlky. Ďakujem

Jolly HOMESCHOOL
Poverenie riadením školy

Dobrý deň, poprosila by som o radu pri postupe pri poverovaní riadením školy, v prípade že riaditeľ odstúpi z funkcie. Aký čas, možnosti a povinnosti má zriaďovateľ s poverovaním dočasného riaditeľa školy do riadneho výberového konania? Ďakujem veľmi pekne.

Linsara
MS

Dobrý deň.
Chcely by som sa informovat do akej platovej triedy patrím ak mám ukončenú vysokú školu iného smeru mgr + maturitu- DPS pedagogické (ms+vychovatelstvo).
Zatiaľ som bez praxe v školstve a adaptácie.
Mam nastúpiť do MS, len tam používajú ine tabuľky ako je zverejnená tabuľka od 01.09.23.
Mam nárok na iné príplatky ako začínajúci učiteľ?
Vdaka

Maria Pavlikova
MS

Dobrý deň,
ak používajú iné tabuľky, ja to nezmením. Na aké iné príplatky by ste chceli mať nárok, keď ste ešte ani nezačali pracovať. Musíte sa informovať u budúceho zamestnávateľa.