5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
ena77
Adaptačné vzdelávanie - osvedčenie

Dobrý deň prajem.
Sme malá materská škola, s dvoma pedagogickými zamestnancami - riaditeľka školy a začínajúci pedagogický
zamestnanec.
Od 01.09.2020 riaditeľka robila uvádzajúceho učiteľa začínajúcemu pedag.zamestnancovi pri adaptačnom vzdelávaní. Komisiu budú tvoriť pedag.zamestnanci zo susednej materskej školy.
Pri ukončení adaptačného vzdelávania osvedčenie o absolvovaní adaptačného vzdelávania podpisuje uvádzajúci učiteľ a riaditeľ školy, v našom prípade je to tá istá osoba, bude to v poriadku?
Môžu sa tie podpisy zhodovať, aby sme nespravili chybu.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie - osvedčenie

Ak ste zabezpečili adaptačné vzdelávanie vo vlastnej réžii a nemáte viac zamestnancov, tak snáď to tak môže byť. Pani riaditeľku poveril zriaďovateľ.

Jelinka
Adaptačné vzdelávanie

Od 1.9. 2021 som sa zamestnala cez projekt ako asistentka učiteľa. MPC odo mňa pýtajú doklad o absolvovaní adaptačného vzdelávania. Nikdy som však nebola zaradená do adaptačného vzdelávania a preto nemám rozhodnutie o ukončení adaptačného vzdelávania. Všade kde som nastúpila do pedagogického procesu ma brali a zaraďovali ako samostatného pedagogického zamestnanca. Od roku 2012 som pracovala ako učiteľka 1. stupňa ZŠ, mám prax 6 rokov 301 dní. Musím absolvovať adaptačné vzdelávanie aj keď mám prax? Potom budem teda zaradená do 5. platovej triedy a až po ukončení adaptačného vzdelávania ma môže riaditeľka preradiť do 6. platovej triedy?

Denisa100
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň
v súčasnosti pracujem v materskej škole. Chcela by som sa informovať do akej platovej triedy mám byť zaradená ak mám ukončené bakalárske štúdium v odbore: predškolská a elementárna pedagogika. A magisterské štúdium v odbore: učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Mám ukončené adaptačné vzdelávanie a jeden rok praxe.

vopred ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie do platovej triedy

Ste kvalifikovaná učiteľka materskej školy. Aby som to správne posúdila, napíšte presne, či sa jedná o učiteľstvo a pedagogické vedy, prípadne odbor a program Vášho vzdelania podľa diplomu (vysvedčenia) a roky ukončenia jednotlivých vzdelaní.