2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
DušanT
Atestácie

Dobrý večer,
Toho času /12 rokov/ pracujem ako učiteľ v špeciálnej škole pre žiakov s mentálnym postihnutím- mám vyštudovanú pedagogiku a následne špec. pg- pedagogiku pre mentálne postuhnutých. I. aj II. atestáciu /ešte v starom systéme/ som vykonal na súčasnej pozícii. V osvedčeniach mám uvedené_ učiteľ/ učiteľ pre primárne vzdelávanie. Samozrejme obsah sa priamo dotýkal špeciálnopedagogickej problematiky. Uvažujem o zmene práce- teda pozícia školský špeciálny pedagóg a primárne by som vyučoval individuálne žiakov so ŠVVP. Platili by mi obe atestácie, prípadne dá sa rozšíriť ich platnosť /preukazateľne sa venovali vyučovaciemu procesu inakých žiakov/ alebo by som musel vykonať II. atestáciu pre príslušnú kategóriu? Ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácie

Od 1. 9. 2019 bol školský špeciálny pedagóg preradený z kategórie odborných zamestnancov do kategórie pedagogických zamestnancov. Atestácie máte vykonané ako učiteľ, bližšie zameranie sa nesleduje. Ak budete vyučovať špecifické predmety, obidve atestácie Vám uznajú. Ospravedlňujem sa, ale neviem Vám odpovedať, či Vám ich uznajú aj pre školského špeciálneho pedagóga. V prvom rade sa poraďte u riaditeľa školy , prípadne okresnom úrade v sídle kraja, odbore školstva.