3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anna Kubinská
Zaradenie zástupcu od 1.1.2022

Dobrý deň, chcem sa opýtať či od 1.1.2022 môže vykonávať zástupcu pre pedagogickú činnosť aj samostatný pedagogický zamestnanec tak ako je to uvedené v zákone č. 414/2021, zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 139/2019. V § 32j pís. b. ods. 2. Zamestnankyňa má VŠ II . stupňa ekonomického smeru a tiež DPŠ na vyučovanie odborných pedagogických predmetov.

Maria Pavlikova
Zaradenie zástupcu od 1.1.2022

Áno, tak hovorí novela, ale ešte treba zohľadniť § 39 ods. 3 novelizovaného zákona č. 138/2019 Z. z. Predpokladám že sa za tým skrýva pedagogická prax. Vaša zamestnankyňa získala DPŠ na vyučovanie pedagogických predmetov ? Pýtam sa, či je kvalifikovaná a či učí svoje aprobačné predmety ?

Anna Kubinská
zaradenie zástupcu od 1.1.2022

Naša zástupkyňa má ukončené DPŠ na PF UMB v Banskej Bystrici. Na Osvedčení je napísané:
Absolvovanie štúdia možno pokladať za naplnenie podmienky na priznanie pedagogickej spôsobilosti na výučbu ekonomických predmetov v súlade z vyhláškou MŠSR 41/1996 Z.z. a tiež vysvedčenie na vyučovanie ekonomických predmetov. Učí svoje aprobačné predmety, má tiež Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov : Riadenie kvality školy ukončené v roku 2008. Keďže neučila nové osvedčenie nebolo potrebné. Má 2 roky pedagogickej praxe. A ako zástupca pre ekonomicko- technické činnosti má nad 40 rokov praxe.