2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Terézia17
Terézia

Príplatok za rozširujúce štúdium.
Dobrý deň.
Mám ukončené VŠ 2. stupňa - DEJ a EST, rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a v júni 2021 ukončené rozširujúce štúdium -Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie . Pracujem v špeciálnej triede ZŠ. Prosím, patrí mi príplatok vo výške 6% za uvedené posledné rozširujúce štúdium ak neučím na 1. stupni ZŠ ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Terézia

Za rozširujúce štúdium - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie Vám v súlade s § 14e ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. patrí príplatok za profesijný rozvoj za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia vo výške 6 % platovej tarify, platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej ste zaradená. Nevyžaduje sa podmienka, že musíte učiť na prvom stupni základnej školy.