5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nana21
Vychovávateľka ŠKD - zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň.

Vychovávateľka ŠKD so vzdelaním:
- Obchodná akadémia,
- VŠ 1. stupňa – odbor vychovávateľstvo (2003),
- VŠ 2. stupňa – študijný odbor pedagogika, študijný program sociálna pedagogika (2007).

Zamestnankyňa spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky ŠKD na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Vzhľadom k tomu, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako je požadované na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky ŠKD ju zaradíme do kariérového stupňa samostatná vychovávateľka (adaptačné vzdelávanie má ukončené) a zaradíme ju do 6. platovej triedy? Na to, aby bola zamestnankyňa kvalifikovaná na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky ŠKD na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ? Na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon odborného zamestnanca v kategórii sociálny pedagóg?

Maria Pavlikova
Vychovávateľka ŠKD - zaradenie do platovej triedy

Áno, Vaša vychovávateľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na činnosť odborného zamestnanca sociálneho pedagóga. Na činnosť vychovávateľky školského klubu detí spĺňa kvalifikačné predpoklady na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, čomu zodpovedá kariérový stupeň samostatná vychovávateľka. K tomuto zaradeniu nie je povinná získať ďalší kvalifikačný predpoklad. Ak sa rozhodne absolvovať DPŠ na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa, budete to zohľadňovať až po získaní tohto vzdelania.

korfi
Zaradenie vychovávateľky

Vychovávateľka v Centre pre deti a rodiny v samostatnej skupine - zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,

Vychovávateľka a jej vzdelanie :

- VŠ 2. stupňa – študijný odbor učiteľstvo a pedagogické vedy , študijný program učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a hudobnej výchovy ukonč. v roku 2020.

Chcem Vás poprosiť , či zamestnankyňa spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky v CDR v samostatnej skupine.
Vzhľadom k tomu, že má ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa iné ako je požadované na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky CDR ju zaradíme do kariérového stupňa začínajúca vychovávateľka (adaptačné vzdelávanie nemá ) a zaradíme ju do 6. platovej triedy? Na to, aby bola zamestnankyňa kvalifikovaná na výkon pracovnej činnosti vychovávateľky na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii vychovávateľ?

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

S pozdravom
korfi

Janka Macháčkov...
Zaradenie vychovávateľky

Dobrý deň prosím o pomoc pri zaradeni vychovávateľky. Stredná škola poľnohospodárska, vysoká škola 2.stupna sociálna práca. Ak dana osoba nastupi v januari a v januári hneď absolvuje i adaptacne ale až v septembri začne navštevovať pomaturitné štúdium na získanie kvalifikácie ako ju prosím zaradiť?

Maria Pavlikova
Zaradenie vychovávateľky

Vaša vychovávateľka je nekvalifikovaná. Pri vzniku pracovného pomeru ste jej dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť vychovávateľky. Ako začínajúcu ju zaradíte do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona do 7. platovej triedy. Po štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru prehodnotíte jej zaradenie na základe ukončeného vzdelania.