4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
luciatt
zaradenie učiteľka MŠ

Dobrý deň, prosím o radu ohľadom zaradenia učiteľky MŠ. PZ má ukončené VŠ vzdelanie - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (rok uk. 1993), doktorát - PaedDr. - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (rok uk. 2004) a stredoškolské vzdelanie s maturitou - učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo (rok uk. 2017). Do ktorej PT ju mám zaradiť?
Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľka MŠ

Vaša pani učiteľka spĺňa kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, a to v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť oddie1 A bod 18. Za doktorát - PaedDr. - učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ (rok uk. 2004) jej uznali náhradu 1. kvalifikačnej skúšky a neskôr prvej atestácie. Na základe uvedeného ju môžete zaradiť do 8. platovej triedy a do kariérového stupňa učiteľka materskej školy s prvou atestáciou.

Zuzana 1
Zaradenie učiteľka MŠ

Dobrý deň, má vyštudované gymnázium, VŠ 2.stupeň učiteľstvo akademických predmetov a robím si pomaturitné štúdium na SŠ v odbore učiteľstvo v MŠ a ŠKD
Do akej platovej triedy by som bola zaradená po ukončení pomaturitného štúdia. Bola by som začínajúci učiteľ bez praxe.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľka MŠ

Ako začínajúca učiteľka budete zaradená do 6. platovej triedy s podmienkou získať kvalifikačný predpoklad na činnosť učiteľky materskej školy v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania vzhľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona Vás zamestnávateľ zaradí do 7. platovej triedy ako samostatnú učiteľku, pretože kvalifikačný predpoklad by ste získali aj absolvovaním rozširujúceho štúdia predprimárnej pedagogiky. Vy ste sa rozhodli absolvovať nižší stupeň vzdelania a preto Vás po štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru preradia do 6. platovej triedy.