11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Danielčáková
Učiteľka v MŠ - adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,

chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie sa k uznaniu adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca.

Adaptačné vzdelanie absolvoval v roku 2010 v predošlom zamestnaní na pozícii vychovávateľa.
Zamestnanec má vzdelanie zamerané na učiteľstvo v MŠ a vychovávateľstvo ukončené na Pedagogickej a sociálnej akadémii.

V súčasnosti je zamestnaný ako učiteľ v MŠ a chcem sa opýtať, či mu bude absolvované adaptačné vzdelávanie platí aj v tomto zamestnaní?

Rovnako sa chcem tiež opýtať, či je potrebné, aby si ako učiteľka písala prípravy na činnosť s deťmi, pokiaľ v predošlom zamestnaní vykonávala funkciu vychovávateľa v rozsahu 3 rokov?

Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ - adaptačné vzdelávanie

Vaša učiteľka materskej školy nemusí absolvovať adaptačné vzdelávanie. Zaradíte ju do kariérového stupňa samostatná učiteľka materskej školy do 5. platovej triedy.

Danielčáková
Učiteľka v MŠ - adaptačné vzdelávanie

Ďakujem za odpoveď

Marbac
adaptačné vzdelávanie

Dobrý deň,
som učiteľka MŠ (riaditeľka), je to moje prvé zamestnanie. Zriaďovateľ ma nezaradil do adaptačného vzdelávania. Kto by mohol byť môj uvádzajúcí učiteľ, keď riaditeľ som ja? Na škole je ešte učiteľka - riaditeľka ZŠ bez atestácie s 5 ročnou praxou. Ako mám postupovať? ďakujem

Tatiana Hajduchová
učiteľka v MŠ

Dobrý večer.
Chcela by som sa informovať o podmienkach prijatia do MŠ na pozíciu učiteľky, keďže som si prečítala váš komentár, v ktorom ste písali, že ste učiteľka v MŠ (riaditeľka).
Je možné pracovať v MŠ, pokiaľ nemám vyštudovaný odbor pedagogiku? Taktiež by ma zaujímalo, či si na prácu učiteľky v MŠ stačí spraviť pedagogické minimum a či je možnosť vyštudovania pedagogického minima aj počas pracovania v MŠ?

Ďakujem za skorú odpoveď,
s pozdravom

Tatiana Hajduchová

Maria Pavlikova
Učiteľka v MŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľku materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č.1, 1. diel, I. časť. Vzdelanie môžete získať na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a vysokoškolského vzdelania druhého stupňa. Pedagogické minimum nestačí.

Maria Pavlikova
Adaptačné vzdelávanie

Riaditeľka materskej školy ako vedúci zamestnanec v súlade s § 39 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. musí spĺňať podľa ods. 3 kvalifikačné predpoklady na túto činnosť, mať viac ako päť rokov pedagogickej praxe a vykonanú prvú atestáciu. Nepíšete akým spôsobom ste sa stali riaditeľkou materskej školy. Do adaptačného vzdelávania zaraďuje riaditeľ školy, nie zriaďovateľ. Od 1. 1. 2022 je zákon č. 138/20019 Z. z. novelizovaný aj v oblasti adaptačného vzdelávania.

Kaja2020
odborný zamestnanec - adaptačné

Dobrý deň,
prosím Vás, máme pani učiteľku v MŠ, ktorá má vyštudovanú predškolskú a elementárnu pedagogiku (Bc.). prax má 4 roky. je zaradená je zaradená ako samostatný pedagogický pracovník v 6 tr, Tato pani učiteľka si dorobila magisterské štúdium v odbore špeciálna pedagogika. Ak by bola prijatá ako špeciálny pedagóg v MŠ (projektová pozícia) musí robiť znovu adaptačné a prax sa jej bude počítať znova od nuly ako odborný zamestnanec?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
odborný zamestnanec - adaptačné

Vaša pani učiteľka ako samostatný pedagogický zamestnanec pri preradení do kategórie školský špeciálny pedagóg nemusí absolvovať adaptačné vzdelávanie a prax sa jej nebude počítať od nuly, ale podľa toho, čo vykonávala. Ak bude pracovať cez projekt v materskej škole, bude pravdepodobne školský špeciálny pedagóg, čo je pedagogický zamestnanec v súlade s § 19 písm. h) zákona č. 138/2019 Z. z. a nie odborný zamestnanec.

Emília34
Štúdium

Dobrý deň, chcela by som sa zamestnať ako učiteľka v MŠ mam ukončené stredoškolské vzdelanie v poľnohospodárstve, ako začať, stačí ak si spravím 2 roky externe na pedagogickej škole? Prípadne aké štúdium musím absolvovať, aby som mohla učiť, ďakujem.

Maria Pavlikova
Štúdium

Ak absolvujete dvojročné pomaturitné štúdium na pedagogickej škole pre učiteľky materskej školy, budete kvalifikovaná učiteľka materskej školy.