3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Slavka K
Specialny pedagog

Dobry den. Chcem sa opytat,ci mozem byt prijata na miesto spec.pedagoga v ramci projektu. Mam VS vzdelanie 2.stupna ucitelstvo 1-4.rocnik plus specialna pedagogika/surdopedia.
Po ukonceni VS som pracovala ako ucitel 1.stupna na beznej skole. Ak ano do akej platovej triedy by som mala patrit. Dakujem

Maria Pavlikova
Špeciálny pedagóg

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej prílohách. Pre školského špeciálneho pedagóga ako pedagogického zamestnanca sú uvedené v prílohe č. 8 a pre špeciálneho pedagóga ako odborného zamestnanca v prílohe č. 11. Je potrebné brať do úvahy rok ukončenia príslušného vzdelania a tiež splnenie ďalšej podmienky, ktorou je najmenej päť rokov pracovnej činnosti v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podmienky prijatia ani do jednej kategórie pravdepodobne nespĺňate. Informujte sa na príslušnej škole.

Monja
kvalifikovanosť

Dobrý deň, potrebujem poradiť či som kvalifikovaná učiť na 1.stupni ZŠ a/ alebo pôsobiť v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie/špeciálno-pedagogického poradenstva, ak mám ukončené bakalárske štúdium v odbore špeciálna pedagogika, študijný program špeciálna pedagogika 1.1.6, štátne skúšky z predmetov: teória výchovy a špeciálne výchovy mentálne postihnutých, teoretické základy pedagogiky, teória výchovy a rehabilitácie sluchovo postihnutých, pedagogika sluchovo postihnutých, špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých ukončené v roku 2011 a magisterské štúdium v programe špeciálna pedagogika v odbore špeciálna pedagogika 1.1.6, štátne skúšky z predmetov:špeciálne didaktiky predmetov špeciálnych základných škôl, komunikácia osôb so sluchovým postihnutím, pedagogika sluchovo postihnutých II, pedagogika mentálne postihnutých II, špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika ukončené v roku 2013. štúdium ukončené na Univerzite Komenského v Bratislave. Ďakujem za odpoveď.