5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
lubkaa29
Učiteľka MŠ - platové zaradenie

Dobrý deň, mám ukončenú vysokú školu v odbore anglický jazyk v odbornej komunikácií (nepedagogicky odbor) a chcela by som sa stať učiteľkou mš. Zaujímalo by ma, či je rozdiel v zaradení do platovej triedy ak si dorobím 2-ročné pomaturitné štúdium - učitelstvo pre materské školy alebo si urobím bakalára na vysokej škole v odbore predškolská a elementárna pedagogika. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Učiteľka MŠ - platové zaradenie

Kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej jednotlivých prílohách. Pre učiteľky materskej školy v prílohe č. 1, 1. diel, I. časť. Vašim vzdelaním nespĺňate kvalifikačné predpoklady na pracovnú činnosť učiteľky materskej školy. Ak by ste nastúpili učiť do materskej školy dali by Vám podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru splniť kvalifikačný predpoklad na túto činnosť a zaradili by Vás s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie do šiestej platovej triedy. Ak si dorobíte 2-ročné pomaturitné štúdium - učiteľstvo pre materské školy alebo bakalárske vzdelanie na vysokej škole v odbore predškolská a elementárna pedagogika, splníte kvalifikačný predpoklad, ale stále budete zaradená do 6. platovej triedy. Rozdiel oproti súčasnému stavu bude v tom, že teraz ste nekvalifikovaná a príslušné vzdelanie ste povinná si doplniť. Po absolvovaní vzdelania budete kvalifikovaná a môžete sa ďalej vzdelávať. Najoptimálnejšie by bolo doplniť si pedagogickú spôsobilosť k vysokoškolskému vzdelaniu druhého stupňa a následnej absolvovať rozširujúce štúdium predškolskej pedagogiky, za ktoré by ste získali aj príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z.

pimina
učiteľka MŠ s rigoróznou prácou

Dobrý večer, mám otázku a veľmi by som Vás chcela poradiť o radu. Od 1.1.2022 v zákone 138 sa hovorí, že pedagogickému zamestnancovi sa uzná rigorózna práca, ako I. atestácia za podmienky, že má 5 ročnú prax. Čo sa do praxe započítava a kde hľadať zákon, ktorý to hovorí. Mám požiadavku na tento príklad: učiteľka skončila VŠ 2.stupňa a nastúpila k nám do zamestnania (prvého). Prvý rok bola začínajúci Pg zamestnanec (adaptačné). Pracovala 2 roky a 119 dní. Nastúpila na materskú dovolenku a následne na rodičovský príspevok. Nasledovala ďalšia materská dovolenka a rodičovský príspevok. Počas materskej dovolenky si urobila rigoróznu prácu. Bolo to po 1.9.2019. V roku 2020 nastúpila do práce. Teraz by sme jej od januára mohli uznať rigoróznu prácu ako 1.atestáciu. Počíta sa pedagogická prax samostatného pedagogického zamestnanca s materskou, alebo bez? Kde máme oporu v zákone?. Zákon 138 hovorí o 5 rokoch pedagogickej praxe. Urobíme dobre, ak počítame prax, keď robila, alebo nie?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
učiteľka MŠ s rigoróznou prácou

Píšete príliš všeobecne a hlavne bez dátumov. Ťažko si všetko domýšľať. Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 30 ods. 1 písm. c) bod 1 nehovorí o pedagogickej praxi, ale vyžaduje 5 rokov zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec - samostatná učiteľka. Ak ste ju po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania zaradili do kariérového stupňa samostatná učiteľka, od tohto dátumu počítajte päť rokov a potom jej uznajte rigoróznu skúšku a zaraďte ju do kariérového stupňa učiteľka s prvou atestáciou. Doba materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky sa započítava do doby piatich rokov, pretože nie je uvedené, že by sa nemala započítavať. Všetko na čo sa pýtate je uvedené v § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z. v znení novely č. 414/2021 Z. z. Iný zákon netreba hľadať. Mám malú poznámku - Vy jej nemusíte uznávať rigoróznu prácu, Vy jej uznajte osvedčenie o vykonaní rigoróznej skúšky.

pimina
učiteľka MŠ s rigoróznou prácou

Ďakujem veľmi pekne za upresnenie. Prajem pekný deň.