3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Margareta 03
Uznanie 2. atestácie.

Dobrý deň.
Som učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov 5-12. Učím na základnej škole a mám záujem učiť na strednej škole.
2.atestačnú skúšku som vykonala ako učiteľka základnej školy. Na tlačive v zaradení kategórie/podkategórie je uvedené: učiteľ/učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie.
Bude mi uznaná 2. atestácia na strednej škole?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie 2. atestácie

V § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že vykonaná atestácia platí pre príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal. Ak budete učiť kvalifikovane, atestácie Vám uznajú aj na strednej škole.

Margareta 03
Ďakujem.

Veľmi pekne Vám ďakujem za odpoveď.