3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Mišiaková
funkčné vzdelávanie vedúcich pedag.zamestn.

Dobrý deň,
prosím o usmernenie:

Zástupca riaditeľa školy má ukončené funkčné vzdelávanie nasledovne:

r. 2010: Osvedčenie o absolvovaní prípravy vedúcich pedag.pracovníkov podľa vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.z. (nie je uvedený rozsah hodín)

r. 2018: Osvedčenie o ukončení funkčného inovačného vzdelávania pre vedúcich pedag.zamestn. (riadit. škôl a zástupcov) podľa § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. v rozsahu 60 vyučov.hodín.

Je potrebné aby podľa aktuálneho znenia zákona 138/2019 Z.z. o pedagog.zamestn. si zástupca riaditeľa školy doplnil ďalšie funkčné vzdelávanie ak:
a) - ostane aj naďalej na našej škole na uvedenej pozícii?
b) - ak by menil zamestnanie a nastúpil by na inú školu na pozíciu zástupcu riad.školy?

Ďalšia moja otázka sa týka vedúceho vychovávateľ: má z r. 2013 Osvedčenie o ukončení funkčného vzdelávania v rozsahu 200 vyuč.hodín. Je potrebné aby si doplnil ešte ďalších 20 hodín?

Za Vašu ochotu vopred ďakujem

Iveta Mišiaková
funkčné vzdelávanie ved.ped.zam.

Prosím môžem poprosiť o Váš názor k mojej otázke z 10.2.2022?
Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
funkčné vzdelávanie vedúcich pedag.zamestn.

Na Vášho riaditeľa sa dá uplatniť § 89, ods. 2 - 4 zákona č. 138/2019 Z. z. a podľa môjho názoru nemusí absolvovať v súčasnosti žiadne funkčné vzdelávanie. Pôsobenie na inej škole nemá na túto skutočnosť žiadny vplyv, predpokladám, že osvedčenie o absolvovaní funkčného vzdelávania a funkčného inovačného vzdelania donesie so sebou. Toto sa neviaže sa na školu ale na osobu riaditeľa. U Vášho vychovávateľa je situácia iná, do roku 2020 mal absolvovať funkčné inovačné vzdelávanie alebo ste ho mali preradiť z vedúcej funkcie. U neho sa uplatní § 47 ods. 7. Rozširujúci program je asi nepostačujúci. Bližšie informácie by Vám mal poskytnúť poskytovateľ funkčného vzdelávania podľa § 47 ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.