25 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň. Po návrate z materskej dovolenky sa ku mne dostala informácia, ktorá sa týka aj mňa osobne, a to, že sa menila vyhláška o kvalifikačných predpokladoch (2020) a aj učiteľka, ktorá nemá absolvovanú strednú pedagogickú školu, ale má vyštudovaný Bc. stupeň v odbore a programe Predškolská a elementárna pedagogika a Mgr. stupeň v odbore Predškolská a elementárna predagogika a programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, tak sa považuje za kvalifikovanú na úrovni 2. stupňa vysokej školy, je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Pravdepodobne máte na mysli 3. bod v oddiele A. S takýmto vzdelaním ste kvalifikovaná na odbornú činnosť učiteľky materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania, ale je dôležité kedy ste skončili vysokoškolské vzdelanie bakalárske a vysokoškolské vzdelanie magisterské.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Dakujem za odpoved. Bakalarske som ukoncila v r. 2011 a mgr. v roku 2013

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Ešte ak by som mohla doplniť moju otázku. V roku 2018 som si urobila 1.atestaciu, ale vzhľadom k tomu, že vtedy som bola kvalifikovaná na urobni bakalára, tak aj na osvedčení mám uvedený stupeň dosiahnutého vzdelania: vysokoškolské prvého stupňa a kategória a podkategoria: učiteľ pre predprimarne vzdelávanie. Čiže ak tetaz som kvalifikovaná ako magister, tak som si atestáciu robila zbytočne a nebude mi po piatich rokoch pedagogickej praxe uznaná? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Je to tak ako píšete, ak ste vykonali prvú atestáciu k bakalárskemu vzdelaniu, neuznajú Vám ju k magisterskému vzdelaniu. Ak ste vysokoškolské vzdelanie ukončili v roku 2011 a 2013 a atestáciu v roku 2018, tak v akom kariérovom stupni ste v súčasnosti zaradená? Skúste sa osobne obrátiť na organizáciu, kde ste atestáciu vykonávali, či by Vám niečo neporadili.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Naposledy pred materskou som bola samostatny pedagogický zamestnanec od sept. 2012. Na materskej som bola od januára 2017 a nastúpila som az teraz pred pár dňami a ešte som nedostala oznámenie

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak ste predložili vysvedčenie o vykonaní prvej atestácie v roku 2018, mali Vám vystaviť oznámenie o výške a zložení funkčného platu. V každom prípade v súčasnosti by ste mali byť zaradená v 7. platovej triede, a to buď ako bakalár s prvou atestáciou alebo Mgr. bez atestácie.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

A tie kredity (30), co som pouzila k atestacii, keby som zaradena ako magister bez atestacie, tak si nemozem požiadať o vyplacanie? Lebo keby nie, tak ja som vlastne urobila atestáciu a este som si prihorsila, lebo som prisla o 6 percentny priplatok. Keby atestaciu nerobim, tak mam za mgr. vyssiu platovu triedu, aj vyplacane kredity. Dufam, ze som to napisala zrozumiteľne.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Napísali ste to v podstate zrozumiteľne, lebo viem o čo sa jedná. Taký postup ako navrhujete, pravdepodobne Vám riaditeľka neuzná. Tak ako píšete na fórum teraz, v podstate keď je všetko uzavreté, mali ste sa radiť pred štúdiom, nie študovať živelne. Samozrejme, mohli ste mať 7. platovú triedu a kreditový príplatok.

pucitelka12
Zaradenie do platovej triedy

Je smutné, ze ten, kto sa snaží a urobí niečo navyše, dopadne v podstate horšie ako ten, čo ani prstom nepohne. Žiaľ, takto to častokrát chodí. Každopádne Vám ďakujem za Váš čas a odpovede :)

Alena Gmucová
Zaradenie učiteľa MŠ

Dobrý deň, nová zamestnankyňa pracovala od roku 2015 až doteraz na pozícii vychovávateľka alebo učiteľka MŠ u štyroch zamestnávateľov. Nikde však neabsolvovala adaptačné vzdelávanie (ani nezačala, vraj nemusela, lebo už má prax a bola zaradená ako samostaný PZ). Ak ju zaradím ako začínajúceho PZ, bude to tak v poriadku? Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľa MŠ

Zákon č. 138/2019 Z. z. v § 31 ods. 2 uvádza, že pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávania do dvoch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve a v § 51 ods. 6 uvádza, že riaditeľ zaradí do adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca do piatich dní od vzniku pracovného pomeru. Myslím, že po siedmich rokoch sa nemusíte vracať do minulosti. V skúšobnej dobe hravo zistíte, či učiteľka je samostatná alebo nie.

katka2
zaradenie učiteľky MŠ

Dobrý deň učiteľka MŠ má vzdelanie na úrovni USO - učiteľ pre materské školy, má ukončené vzdelanie VŠ II stupňa - sociálne služby . Môžeme ju zaradiť do 6 PT ako učiteľku MŠ s iným ako požadovaným vzdelaním druhého stupňa, alebo ju zaviažeme , aby si doplnila vzdelanie a za ten čas ju zaradíme ako samostatná na úrovni VŠ II. stupňa 7PT? (rozširujúce štúdium na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ materskej školy) Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie učiteľky MŠ

Vaša učiteľka materskej školy je kvalifikovaná na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Ak je začínajúca, s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ju zaradíte do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy. K ničomu ju nebudete zaväzovať, je kvalifikovaná. Ak sama získa nejaké iné vzdelanie, posúdite ho, ale 7. platová trieda zatiaľ neprichádza do úvahy.

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľkyMŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať, aké zaradenie by mala mať učiteľka MŠ, keď má ukončenú 4 ročnú Strednú pedagogickú školu a VŠ: 1.stupeň so študijným programom Sociálne služby a poradenstvo a 2. stupeň so študijným oborom Sociálna práca- Riadenie a organizácia sociálnych služieb. S ukončením Mgr.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Zaradená bude podľa toho, či má prax v školstve alebo nie.

Gabriela Kmeťov...
Zaradenie vychovávateľky do ŠKD

Dobrý deň, poprosím o zaradenie vychovávateľky do ŠKD. Menovaná má ukončené ÚSO - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Ďalej vysokoškolské vzdelanie I. stupňa na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v študijnom odbore sociálne práca. Menovaná pracuje v školstve od roku 2018, teda absolvovala adaptačné vzdelanie a pracovala u nás ako asistentka učiteľa a samostatný PZ. Ďakujem za odpoveď.

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľky MŠ

Má 1 rok praxe v MS.

Maria Pavlikova
Zaradenie učiteľky MŠ

Má ukončené adaptačné vzdelávanie ?

Lívia Lelkesová
Zaradenie učiteľky MŠ

Áno,má.

Agata23
učiteľka MŠ zaradenie

Dobrý deň, prosím o pomoc pri zaradení do platovej triedy pre učiteľku MŠ. Samostatný PG zamestnanec.
SŠ - 2007 Poľnohospodárky manažment
VŠ - 2010 Bc. KU - predškolská a elementárna pedagogika
VŠ - 2012 Mgr. KU - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie odbor predškolská a elementárna pedagogika.
Spĺňa zamestnankyňa platovú triedu 7? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
učiteľka MŠ zaradenie

Ak Vaša učiteľka materskej školy nie je začínajúca, tak je samostatná so zaradením do 7. platovej triedy.

Anna-Mária 21
zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy by som mala byť zaradená. Mám ukončené VŠ pedagogické vzdelanie, aprobácia 3 predmetov, ktoré aj učím. Momentálne som urobila rigoróznu skúšku z predmetu, ktorý vyučujem. Podľa nového zákona by mi mala byť po vykonaní rigoróznej skúšky, uznaná aj prvá atestácia. Päť rokov praxe ako samostatný pedag. zamestnanec však dosiahnem až v júni 2024. Teraz som zaradená v 7.platovej triede. Neviem či do uznania atestácie to je v 2024 ostávam naďalej v 7. plat. triede, alebo už teraz s vykonaním rigoróznej skúšky môžem ísť do vyššej platovej triedy. Ďakujem za odpoveď.

Jana Š.Š.
Platová trieda učiteľky s Bc. v MŠ

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať do akej platovej triedy je zaradená osoba s titulom Bc., ktorá absolvovala predškolskú a elementárnu pedagogiku? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Platová trieda učiteľky s Bc. v MŠ

Dobrý deň,
osoba s titulom Bc., ktorá absolvovala predškolskú a elementárnu pedagogiku na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa a pracuje ako učiteľka materskej školy ako začínajúca, je zaradená do 5. platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania sa zaradí do 6. platovej triedy.