7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Monika Miškechová
Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Dobrý deň,
prosím o pomoc so stanovením pracovného úväzku zástupcov riaditeľa pre teoretické vyučovanie. V šk. roku 2022/2023 budeme mať 24 tried a podľa organizačného poriadku máme 2 zástupkyne pre teoretické vyučovanie. Jedna zástupkyňa je pre všeobecno-vzdelávacie predmety a druhá zástupkyňa je pre odborné predmety. Máme im 24 tried rozdeliť po 12 tried každej a dať každej vyučovaciu povinnosť 11 hodín. Alebo môžeme určiť pôsobnosť každej v 24 triedach s tým, že jedna by mala pôsobnosť v 24 triedach pre všeobecno-vzdelávacie predmety a druhá by mala pôsobnosť v 24 triedach pred odborné predmety a potom by mali vyučovaciu povinnosť 5 hodín?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Základný úväzok zástupcu riaditeľa školy sa určuje podľa prílohy č. 6 časť C nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z. podľa počtu tried. Podľa uvedeného nariadenia vlády sa zástupcovi riaditeľa strednej školy pre všeobecno-vzdelávacie predmety do základného úväzku započítavajú všetky triedy školy, ktoré patria do pôsobnosti jeho riadenia, teda všetky triedy, v ktorých sa vyučujú všeobecnovzdelávacie predmety. Rovnako aj zástupcovi riaditeľa strednej školy pre odborné predmety, započítavajú všetky triedy školy, v ktorých sa vyučujú odborné predmety. Takže úväzok bude 5 hodín týždenne u každej zástupkyne riaditeľa strednej školy.

Monika Miškechová
Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Monika Miškechová
Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Dobrý deň, chcem ešte doplniť otázku. Okrem dvoch zástupkýň pre teoretické vyučovanie máme aj zástupu pre praktické vyučovanie, ktorý má úväzok 5 hodín, teda máme celkovo 3 zástupcov. Bude aj v tomto prípade platiť, že zástupkyne pre teoretické vyučovanie majú úväzok 5 hodín?

Maria Pavlikova
Stanovenie pracovného úväzku zástupcu riaditeľa školy

Ak ste čítali moju odpoveď, je to tam napísané.

Denimka
2. atestácia

Dobrý deň. Učím na základnej škole a mám 1. a 2. atestáciu, ktorú som vykonala tu na ZŠ. Keby som prestúpila učiť na strednú školu alebo gymnázium, budú mi platiť obe atestácie aj tam, teda aj 2. atestácia? Ďakujem.

Maria Pavlikova
2. atestácia

Ak na strednej škole budete učiť kvalifikovane, tak atestácie vykonané pre kategóriu učiteľ Vám budú platiť v súlade s § 60 ods. 4 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z .