2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Aknel
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, prosím Vás, potrebovala by som poradiť. Zamestnanec, ktorý je momentálne u nás zamestnaný na základnej škole, má dosiahnuté:
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa Bc. v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika - toto vzdelanie získala 18.08.2010,
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa Mgr. v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie - toto vzdelanie získala 16.05.2013.
Momentálne je zaradená v 7. platovej triede ako samostatný učiteľ 1. stupňa základnej školy. Do započítanej praxe k 31.12.2021 sme jej započítali 8 rokov a 131 dní.
Avšak momentálne uvažuje o zmene zamestnávateľa, uvažuje, že by išla učiť do našej materskej školy.
Uvažujeme správne, že zamestnanec keby sa teda rozhodol, že pôjde učiť do materskej školy by zostal v rovnakej platovej triede, t. j. v 7. a neklesol by do 6. platovej triedy?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Na zaradenie do platovej triedy nemá vplyv, či bude učiť vo Vašej materskej škole alebo zmení zamestnávateľa. Dôležité je, či je kvalifikovaná učiteľka materskej školy na úrovni vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, teda, či jej vzdelanie zodpovedá vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť 3. bod. Pravdepodobne spĺňa, tak je kvalifikovaná učiteľka pre obidve zložky školy.