9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Natália Blahová
Zaradenie do plastovej triedy

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Pokiaľ mám ukončené stredoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a vysoko školské vzdelanie v oblasti špeciálna pedagogika - 1. stupeň Bc. Do akej platovej triedy budem zaradená pokiaľ nastúpim na pozíciu učiteľky v materskej škole ?

Natália Blahová
Oprava

Oprava - platovej

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako začínajúca učiteľka materskej školy budete zaradená do štvrtej platovej triedy. Po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do piatej platovej triedy. Bakalárske vzdelanie v odbore špeciálna pedagogika nemá vplyv na zaradenie do vyššej platovej triedy.

sajbanovakat
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o usmernenie, do akej platovej triedy zaradiť učiteľku MŠ, keď má ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa ekonomického smeru, vysokoškolské vzdelanie I.stupňa v študijnom odbore "predškolská a elementárna pedagogika", ukončené v roku 2022 a stredoškolské na Obchodnej akadémii. Zatiaľ nemá absolvované adaptačné vzdelávanie.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ako začínajúcu učiteľku ju zaradíte do 5. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 6. platovej triedy.

sajbanovakat
Zaradenie do platovej triedy

Ešte by som poprosila o ďalšie zaradanie, týka sa tiež učiteľky MŠ, má ukončené Gymnázium a vysokoškolské vzdelanie II.stupňa na Prírodovedeckej fakulte UK, odbor "učiteľstvo matematika-geografia" v roku 2005. Bude si dorábať pomaturitné štúdium učiteľstvo pre MŠ.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Vaša pani učiteľka je nekvalifikovaná. Ak sa jedná o prvý pracovný pomer, dajte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať kvalifikačný predpoklad. Ako začínajúcu učiteľku ju zaradíte do 5. platovej triedy s ohľadom na vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ktoré je iné ako požadované a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ju zaradíte do 6. platovej triedy. Budete sledovať aké vzdelanie získa.

1snehulienka
Zaradenie do platovej triedy

Dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu. Mám vyštudovanu 2roč. pomaturitnú strednú pedagogickú školu, VŠ - sociálnu prácu Mgr.,r.doplňujúce pedagogické štúdium+ adaptačné vzdelanie. Do akej platovej triedy, by som mala byť zaradená?
Ďakujem
S pozdravom
A.K.

Maria Pavlikova
Zaradenie do platovej triedy

Ak Vám nestačí moja odpoveď o 9.49 hod 15. 8. 2022, tak inú odpoveď nemám. Je dobre, keď chcete písať odpoveď na viacerých miestach si zapamätať, kde ste ju uviedli.