8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
cosmonut83@gmail.com
Tarifa

Dobrý deň. Prosím o radu. Mám ukončené vysoškolské vzdelanie 2. stupňa neučiteľského smeru (EUBA). Mam štátnicu z anglického jazyka C1. Učím anglický jazyk prvým rokom na ZŠ, 1. i 2. stupen, ako samostatny pedagogicky zamestanenc. Predtým som učil 10 rokov v jazykovej škole. Prave som bol prijaty na DPŠ.
Do akej platovej tarify mám byť zaradený? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Tarifa

Vašim vzdelaním spĺňate kvalifikačný predpoklad na vyučovanie cudzieho jazyka podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 3. diel a máte byť zaradený do 7. platovej triedy.

cosmonut83@gmail.com
Tarifa

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Z toho vyplýva že absolvovanie DPŠ nemá v mojom prípade na platovú tarifu žiaden vplyv? Dúfal som, že po prijatí na DPŠ budem preradený do 8. platovej tarify.
Aké mám možnosti ak by som chcel byť zaradený do 8. platovej tarify?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Tarifa

Doplňujúce pedagogické štúdium je buď nevyhnutným kvalifikačným predpokladom alebo nie je. Platová trieda sa jeho absolvovaním určite nezvyšuje. Zaradenie do 8 platovej triedy, po piatich rokoch od zaradenia v kariérovom stupni samostatný učiteľ, čomu zodpovedá kariérový stupeň učiteľ s prvou atestáciou, prichádza do úvahy po vykonaní prvej atestácie, prípadne rigoróznej skúšky.

cosmonut83@gmail.com
Tarifa

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Ešte by som sa rád spýtal či sa na mňa vzťahuje kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi za profesijný rozvoj do výšky 12% z patovej tarify. Ďakujem.

Maria Pavlikova
Tarifa

Kreditový príplatok sa od 1. 9. 2019 nepriznáva. Čo máte na mysli ?

cosmonut83@gmail.com
Príplatok za profesijný rozvoj

Prepáčte za nedorozumenie. Chcel som sa spýtať či môžem aj ja nejakým spôsobom získať príplatok za profesijný rozvoj keďže som kvalifikovaný PZ len na jazyky. Ako som písal, vzdelanie mám ekonomického smeru a mam len štátnu jazykovú skúšku.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za profesijný rozvoj

Ak ste štátnu jazykovú skúšku na štátnej jazykovej škole vykonali po 1. 9. 2019 ,tak príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z.. z. za štátnu jazykovú skúšku Vám patrí.