9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Martin44
Zápočet rokov praxe

Dobrý deň. Ako je to pri započítaní praxe na účely zaradenia učiteľa do platovej tarify u nového zamestnávateľa v prípade, že učiteľ bol na MD a RD dvakrát za sebou spolu 6 rokov v čase, keď nebol zamestnaný (bezprostredne predchádzajúce zamestnanie nebolo učiteľské)? Môžeme započítať celých 6 rokov? Alebo nič, resp. čiastočne?
Vopred ďakujeme za pomoc.

Maria Pavlikova
Zápočet rokov praxe

Doba starostlivosti o dieťa sa započítava v súlade s § 6 ods. 4 a ods. 5 zákona č. 553/2003 Z. z., najviac šesť rokov. Nesledujeme pritom u akého zamestnávateľa bola zamestnaná alebo bola nezamestnaná, vedená na úrade práce a pod. Musí však preukázať, že deti má a nesmie v to čase študovať v dennom štúdiu.

MJTS
Zápočet rokov praxe

Dobrý deň,
prijímame do zamestnania učiteľa na odborné ekonomické predmety. Pracovala v ekonomickom odbore od 26.7.1993 do 31.1.2020, takže jej započítavame 2/3 praxe na účely zaradenia do PT. V tomto období bola na dvoch MD, RD. To obdobie mám vyňať a započítať jej to 1/1 t.j. 6 rokov a zvyšok 2/3 alebo celé obdobie prepočítavať 2/3. Ďakujem

Maria Pavlikova
Zápočet rokov praxe

Dobu starostlivosti o deti, samozrejme, vykážete zvlášť. Ak pracovala v ekonomickom odbore, využívala vedomosti iného charakteru ako teraz ? Podľa mňa nie, ale započítanie praxe je plne v kompetencii zamestnávateľa

IviG
Zápočet rokov praxe

Dobrý večer, chcem sa opýtať,
Keď v predošlom zamestnaní bola započítaná prax k 31.12.2020 9 rokov a 61 dni, prečo v súčasnom zamestnaní to bolo k 31.12.2020 5 rokov a 342 dni? Momentálne k 12/2021 je to 6 rokov a 342 dni.
1. zamestnanie bežná ZŠ s MŠ - učiteľ MŠ
2. zamestnanie špec. ZŠ - vychovávateľ.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Zápočet rokov praxe

Ako Vám môžem ja na Vašu otázku odpovedať. Spýtajte sa u svojho zamestnávateľa.

M. Rákovská
Zápočet praxe

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s otázkou, či môžeme opraviť počet započítaných rokov . Ešte v roku 2006 bola započítaná prax učiteľke výtvarného odboru v plnom rozsahu za vykonávanie povolania predavačka, čašníčka, aranžérka a administratívna pracovníčka. Môžeme po vykonaní kontroly opraviť daný stav, znížiť o 6 rokov prax? Aké dokumenty musíme zabezpečiť - oznámenie, zápisnica ? Ďakujem za pomoc a prajem veľa zdravia a osobnej pohody.

HHeLLeNNa
Započítanie praxe a zaradenie do kariérového stupňa

Máme učiteľa z Izraela, ktorý dlhé roky žije na SK. Pracoval v našej škole ako dohodár (DoPČ), avšak tento rok má 15 hodín a musíme s ním uzavrieť pracovnú zmluvu.
Vysoká škola Masarykova univerzita v Brne – Bc. Študijný odbor psychológia a sociológia Fakulta sociálnych štúdií Masarykovej univerzity.
U nás pracuje na dohodu o vykonaní práce / dohodu o pracovnej činnosti od 23. 09. 2015 vždy cca na 10 mesiacov v školskom roku. Počas letných prázdnin u nás neučí.
Má 50 rokov a len ťažko si vieme predstaviť, aby absolvoval adaptačné, keďže učí arabský a hebrejský jazyk. Môžeme ho zaradiť ako samostatný učiteľ? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Započítanie praxe a zaradenie do kariérového stupňa

Dovolím sa spýtať sa, či arabský a hebrejský jazyk učí preto, že je z Izraela a dlhé roky žije na Slovensku. Myslím, že to nie je kvalifikačný predpoklad. Či vzdelanie, ktoré máte pravdepodobne nostrifikované na ministerstve školstva ? ho oprávňuje na vyučovanie dvoch cudzích jazykov. Otázku musíte dať kompetentnejším ako som ja.