3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
GABIKAGABIKA
ŠKD

Dobrý deň, prosím o radu. Chceli by sme ako škola zobrať do správy ,,ŠKD"( so všetkými finančnými a pracovno-právnymi náležitosťami). Viete nám poradiť, či je postup správny?

Smernica 1/2004 E uvádza čl.6 ods.11 ,,Pri spájaní školy so školským zariadením podľa ods. 1 písm.e sa školské zariadenie, ktoré sa má stať súčasťou školy . zo siete vyradí a zaradí do siete ako súčasť školy."

§17 596/2003:
žiadosť o vyradenie predkladá zriaďovateľ- ten musí uznesením vydať zrušenie ŠKD
zriaďovateľ zašle žiadosť aj s uznesením na ministerstvo
nasleduje Žiadosť o zaradenie?

Je to možné ,aby táto zmena prešla ešte počas školského roka, alebo je to stále k nasledujúcemu škol.roku?

Nemáme v tom jasno, prosíme o usmernenie.
Ďakujem.

GABIKAGABIKA
ŠKD

oprava: smernica 1/2004E je zrušená.

Maria Pavlikova
ŠKD

Metodickým riadením škôl sa nezaoberám. Všetko je v zákone č. 596/2003 Z. z.