2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
stefanekova
príplatok za prof. rozvoj

Dobrý deň pani Pavlíková,

poprosila by som Vás o radu ohľadom príplatku za profesijný rozvoj. Našla som vo Vašich príspevkoch spätne popísané usmernenia čo sa týka tohto príplatku , len si potrebujem potvrdiť som si to dobre vysvetlila. Zamestnanec školský špeciálny pedagóg mal priznaný v minulosti kreditový príplatok u predchádzajúceho zamestnávateľa 6% +6% od 01.01.2021. U nás pracuje ako špeciálny pedagóg + asistent . / dve pracovné zmluvy /*Od septembra má priznaný príplatok 6% + 6% za prof. rozvoj pre kategóriu špeciálny pedagóg.
Na pozíciu ped. asistent nemá priznanie príplatku. Podľa toho čo som sa dočítala spätne a čo ste napísali o príplatku za prof. rozvoj si myslím, že má nárok aj na priznanie príplatku za prof. rozvoj aj na kategóriu asistent. / odpovedali ste na otázku o nároku na príplatok za prof. rozvoj v jednom príspevku a to bol učiteľ + asistent. /
Domnievam sa správne, že má nárok na priznanie príplatku aj ako asistent : vzdelávania sa týkajú : Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT určené pre kat. školský špec. pedagóg počet kr 15 , Multimediálne tabletové zariadenia v eduk. procesu určené pre kateg. špec.pedagóg počet kr 15+ učiteľ pre predprim. vzdelanie, práca s internetom , komunikácia a rizika pre všetky kategórie počet kr. 10 prevencia drogových závislostí v školskom zariadení pre odborný zam. špecialista 33 kreditov. celkový počet 73 kreditov. V príspevku bolo uvedené, že má nárok na príplatok ako učiteľ , má nárok aj ako asistent. Ale nie je to iba pri dopĺňaní úväzku do tých 7 hodín. Je to možné aj v prípade ak pracuje ako špeciálny pedagóg a asistent.

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
príplatok za prof. rozvoj

Som rada, že čítate aj moje staršie príspevky. Dobre ste to prečítali, príplatok za profesijný rozvoj podľa § 32g zákona č. 553/2003 Z. z sa vypláca aj pri zmene zamestnávateľa, aj pri zmene kategórie, ale len v rámci kategórie pedagogických zamestnancov alebo kategórie odborných zamestnancov. Áno, Je to možné aj v prípade ak pracuje ako špeciálny pedagóg a asistent.