4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janajanicka
funkčné vzdelávanie

Pekný deň p. Pavlíková,
prosím o usmernenie vo veci funkčného vzdelávania:
1. od 1.9.22 máme hlavného majstra OV, ktorý ešte neabsolvoval funkčné vzdelávanie a nestihne ho urobiť, lebo sa rozhodol, že na konci šk. roka odchádza do dôchodku. Iného adepta sme nenašli.... je to náš dlhoročný majster OV - samostatný PZ,
2. od 1.7.22 máme nového zástupcu pre TV, ktorý ešte tiež nemá funkčné vzdelávanie. Nemali sme nikoho iného, kto by po odchode pôvodného zástupcu do dôchodku mohol na túto pozíciu nastúpiť - je to náš dlhoročný PZ s 2. atestáciou. Dokedy musí FV absolvovať?
ďakujem veľmi za odpoveď

janajanicka
funkčné vzdelávanie

Chápem správne, že na vykonanie funkčného vzdelávania majú lehotu do 31.8.2026?

§ 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. „Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.“.

Maria Pavlikova
funkčné vzdelávanie

Chápete to správne. § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. Je jednoznačný. Už som ho citovala nespočetkrát na tomto portáli.

Maria Pavlikova
funkčné vzdelávanie

Chápete to správne. § 90d ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. Je jednoznačný. Už som ho citovala nespočetkrát na tomto portáli.