4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
výkon verejnej funkcie

Učiteľ bol uvoľnený minulé obdobie na výkon verejnej funkcie.
- Ak by nebol opätovne zvolený, zamestnávateľ v roku 2019 zrušil jeho funkčné miesto, môže dostať výpoveď z nadbytočnosti hneď ako nastúpi, resp. bude plynúť výpovedná doba, ak sa inak nedohodne?
- Platové zložky v období, keď odchádzal na výkon verejnej funkcie mu zostávajú - napr. ak sa jedná o príplatok za triednictvo- mu prináleží pri vyplácaní odstupného? Ďakujem

Maria Pavlikova
výkon verejnej funkcie

Ak je miesto zrušené, treba postupovať ako pri výpovedi z nadbytočnosti, vrátane ponukového konania, atď.
Čo sa týka jeho platových náležitostí, tie sa od jeho predchádzajúceho zvolenia menili a boli ste povinní mu vystaviť nové oznámenia o plate, posledné k 1. 7. 2022. Snáď mu nebudete vyplácať niekoľko rokov neaktuálny plat a príplatok za triednictvo, ktoré už roky nevykonáva. Funkčný plat musí byť aktuálny v deň jeho návratu na pôvodné i keď zrušené miesto.

SOSkola
ponukové konanie

Dobrý deň, učiteľ nemeckého jazyka po ukončení verejnej funkcie má zrušené miesto, ako nekvalifikovanému mu môžeme ponúknuť miesto odborného učiteľa v oblasti gastro, majstra v odbore kuchár, alebo údržbára, ktorí ukončujú pracovný pomer k 31.12.2022. Ak by mal nastúpiť v novembri, ako preklenúť obdobie do 1.1.2023, ak bude súhlasiť, že bude vykonávať ponúknuté uvoľnené miesta? Riešiť jednoznačne výpoveď - výpovednú dobu 3 mesiace? a potom zrušiť výpoveď a pokračovať v pracovnom pomere, je to možné? Ďakujem

Maria Pavlikova
ponukové konanie

Ak pri návrate z výkonu verejnej funkcie mu ponúknete miesto a on to miesto príjme, žiadnu výpoveď dávať nebudete, nič nebudete vyplácať, zaradíte ho ako nekvalifikovaného, vystavíte oznámenie o výške a zložení funkčného platu a pracovný pomer pokračuje.