4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jankami1
Príplatok za rig.pracu

Dobrý deň. V roku 2020 som absolvovala rigoriznu skúšku. Žiaľ v tom čase už boli zrušené kredity. Uznali mi však 3% príplatok za profesijný rozvoj. Chcem sa ale opýtať koľko rokov sa vypláca takýto príplatok. Viem že 3% príplatok za inovačné vzdelávanie sa vypláca 7rokov. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Príplatok za rig.pracu

Príplatok za rigoróznu skúšku za profesijný rozvoj sa nevypláca podľa žiadneho paragrafu.

Katka Dudrová 2
Zaradenie PZ

Dobrý deň prajem, na JŠ pôsobí ako učiteľka anglického jazyka lektorka, ktorá má viac ako 20 r. praxe, vyštudovaný odbor prekladateľstvo- tlmočníctvo v anglickom jazyku. Pred JŠ učila na základnej škole, ktorá ju zaradila do karierneho stupňa po ukončení adaptačného vzdelávania ako samostatný pedagogický zamestnanec. Na JŠ pôsobí od 2.9.2022. Keďže nemá učiteľský smer, môže byť zaradená v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec a následne po 5. rokoch praxe vykonať atestáciu?

Maria Pavlikova
Zaradenie PZ

Ak má Vaša učiteľka ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore prekladateľstvo- tlmočníctvo v anglickom jazyku, na to, aby bola kvalifikovaná, musí absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získa pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie cudzieho jazyka. Uvedené štúdium má absolvovať v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. v lehote štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve v kategórii učiteľ. Ak jej plynie doba štyroch rokov na získanie DPŠ, môže byť zaradená v kariérovom stupni samostatná učiteľka, a to v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona. Po piatich rokov od zaradenie do kariérového stupňa samostatná, ak bude plniť kvalifikačné predpoklady, môže vykonať prvú atestáciu. To však treba konzultovať s atestačnou organizáciou.