12 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
DankaT
Uznanie I. atestácie

Dobrý deň, prosím o radu, do pracovného pomeru prijímame pani učiteľku, ktorá v minulosti bola spoluautorkou učebníc, načo má aj doklad. 10 rokov robila mimo školstva a ja neviem presne ako jej toto uznať. V minulosti jej vraj I. atestácia bola uznaná, ale nemám k tomu žiadne podklady. Knihy boli vydané v roku 1998 - 2001.
Ďakujem za pomoc.

Maria Pavlikova
Uznanie I. atestácie

Za autorstvo učebníc (nie za spoluautorstvo) sa podľa § 9 písm. g) vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. uznávala náhrada prvej kvalifikačnej skúšky Zamestnávateľ bol povinný vydať osvedčenie alebo iný doklad. Ak takýto doklad Vám zamestnanec nepredložil, tak nemáte na základe čoho jej prvú atestáciu uznať.

DankaT
Uznanie I. astestácie

Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Dancigpn
Splnenie kval. predpokladov

prosím Vás o radu v súvislosti splnenia kvalifikačných predpokladov prijatého pedagogického zamestnanca (MOV).

Zamestnanec k nám nastúpil na miesto MOV pre odbor čašník servírka. Má VŠ I. stupňa - v študijnom programe učiteľstvo praktickej prípravy, odbor učiteľstvo a pedagogické vedy, VŠ II. stupňa - v študijnom programe učiteľstvo techniky, odbor učiteľstvo a pedagogické vedy na STU Nitra , pedag. fakulta, na SOŠ zmaturoval v odbore potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba a má výučný list v odbore cukrár. Spĺňa kvalifikačné predpoklady pre MOV čašník?
Ako MOV pre odbor čašník mu môžeme uznať VŠ II. stupňa? Musí si dorobiť výučný list v príslušnom odbore do 4 rokov?

Za Vaše usmernenie vopred ďakujem a prajem pekný deň.

Maria Pavlikova
Splnenie kval. predpokladov

Nepíšete, kedy nastúpil prvýkrát do školstva, tak neviem posúdiť lehotu štyroch rokov. Kvalifikačné predpoklady pre odbor cukrár spĺňa na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa. Pre odbor čašník nespĺňa kvalifikačné predpoklady, pretože nemá výučný list v tomto odbore. Učiteľstvo techniky nie je kvalifikačný predpoklad pre majstra odbornej výchovy.

Dancigpn
Splnenie kval. predpokladov

Prvýkrát nastúpil v septembri 2022 do školstva.

ďakujem

Maria Pavlikova
Splnenie kval. predpokladov

Vášmu zamestnancovi môžete dať podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov získať kvalifikačný predpoklad pre svoju činnosť a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania ho budete v súlade s § 83 ods. 4 uvedeného zákona považovať v tom období za kvalifikovaného.

patayf
Uznanie rigoróznej práce ako náhrady za atestačnú skúšku

Dobrý deň,
dňa 25.08.2016 som vykonal rigoróznu skúšku z predmetu Informatika.
V roku 2010 som získal diplom absolvovaním vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom programe Učiteľstvo matematiky a informatiky v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov.
Rád by som sa informoval, či sa mi môže vyššie spomenutá rigorózna skúška uznať ako náhradná za prvú atestačnú skúšku.
Vopred Vám ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Uznanie rigoróznej práce ako náhrady za atestačnú skúšku

Dobrý deň,
ak vyučujete informatiku a ste viac ako päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný učiteľ a spĺňate podmienky uvedené v § 30 ods. 1 písm. c) 3. bod zákona č. 138/2019 Z. z., tak Vás zamestnávateľ na základe rigoróznej skúšky zaradí do kariérového stupňa učiteľ s prvou atestáciou.

patayf
Uznanie rigoróznej práce ako náhrady za atestačnú skúšku

Dobrý deň,
ďakujem Vám za odpoveď, vyučujem informatiku a matematiku na druhom stupni ZŠ viac ako 11 rokov, samostatný učiteľ som viac ako desať rokov.
S pozdravom F. Patay

Dušana Szalaiová
Potrebné vzdelanie pre škd

Dobrý deň, chcela by som sa informovať. Mám vyštudovanú VŠ 1.stupňa ako majster odbornej výchovy.Štátnice mám z psychológie,pedagogiky a didaktiky. Musím si dorobiť ešte pedagogické minimum? Aby som mohla pracovať v ŠKD? Ďakujem za odpoveď Szi

Maria Pavlikova
Potrebné vzdelanie pre škd

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre vychovávateľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 3. Bakalárske štúdium pre majstrov odbornej výchovy nie je kvalifikačný predpoklad pre vychovávateľov. Musíte absolvovať niektoré zo vzdelaní uvedené v citovanej prílohe.