6 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
maria26
zaradenie

Dobrý deň,
nastupujúca učiteľka do materskej školy mám vyštudovanú VŠ II. stupňa v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ukončené v roku 2013 a má absolvované adaptačné vzdelávanie bude zaradená do 6 PT alebo 7PT. Ďakujem

Maria Pavlikova
zaradenie

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľky materskej školy sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1, 1. diel, I. časť. Vaša pani učiteľka je kvalifikovaná učiteľka materskej školy podľa 3. bodu uvedenej prílohy a patrí jej zaradenie do 7. platovej triedy.

julie121
zaradenie

Dobrý deň, budem učiť na prvom stupni ZŠ- primárne vzdelávanie.
Mám vyštudovanú Pedagogiku hudobného umenia a spev- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, aj prvú atestáciu zo Spevu.
Zároveň som študentkou rozširujúceho štúdia Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie- som v druhom ročníku. Keď som som študentka toho, čo učím a zároveň už jednu VŠ mám,
do akej platovej triedy budem zaradená?

Maria Pavlikova
zaradenie

Vaše zaradenie závisí od toho, či ako učiteľka prvého stupňa základnej školy ešte len budete pracovať. Ak je to Váš prvý pracovný pomer v školstve, dajú Vám podmienku v súlade s § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. získať požadovaný kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru. Ak je tomu tak, ako som si domyslela, ako začínajúca učiteľka budete zaradená do 6. platovej triedy a po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania do 7. platovej triedy.

julie121
Zaradenie odpoveď

Vážená pani Pavliková!
Pracujem 16 rokov ako učiteľka ZUŠ a teda mám pedagogickú prax. Na prvom stupni som však ešte nepracovala. Teda budem pracovať prvýkrát.

Maria Pavlikova
Zaradenie

Dobrý deň,
vo Vašom prípade môže zamestnávateľ uplatniť § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. pretože v základnej škole je to Váš prvý pracovný pomere a zaradiť Vás do kariérového stupňa samostatná učiteľka. Adaptačné vzdelávanie už absolvovať nemusíte.